Standaard afbeelding

Pradip Smagge

Psalm 23 in de NBV21

Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21) Dicht bij de bron 2021 wordt een bijzonder jaar: in oktober verschijnt de NBV21, de bijbel voor de 21e eeuw. Beter, scherper en krachtiger dan de eerste versie uit 2004, mede dankzij reacties van duizenden bijbellezers.…

Pasen 2021

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang,…

Voorbede Goede Vrijdag

Op de lijdenswegen van ons bestaan dragen zovelen een kruis, zwichtend onder de last, vragend of God hen dan werkelijk verlaten heeft. Wij bidden met broze woorden … Langs de lijdenswegen lijden mensen – als ooit eens die man uit…

De lijdende dienaar

Deze liederen uit het Oude Testament werden door de christenen gelinkt aan het lijdensverhaal van Jezus en blijven een krachtige bezinning op geweldloosheid en opoffering. Liederen over de lijdende dienaar uit de profeet Jesaja Lied 1 (42, 1-4)Hier is mijn…

Palmtakken 2021

Jezus’ blijde intrede in Jeruzalem(tekst naar Nico ter Linden uit ‘Koning op een ezel’) De profeet Zacharia zag eeuwen voor de komst van Jezus, in een visioen hoe de Messias Jeruzalem zou binnenkomen, niet zoals een generaal hoog te paard,…

Uitleg wapenschild

Wapenschild aartsbisschop Dominique Mathieu, o.f.m.conv. Op dinsdag 16 februari 2021 was er de bisschopswijding van Dominique Mathieu door kardinaal Leonardo Sandri (prefect Congregatie voor de Oosterse Kerken) in Rome (basiliek Santi XII Apostoli). Hieronder lees je de uitleg bij zijn…

De hoge heuvel die ons wacht

De jonge, zwarte dichteres Amanda Gorman (22 jaar)stal bij de eedaflegging van president Joe Biden (20/01/2021)de harten met een gedreven hymne.Lees hier de Nederlandse vertaling van haar inauguratiegedicht Als het dag wordt vragen we ons afwanneer zien we ooit licht…

Schilderij groene weiden

Schilderij door Luc Blomme, Rumbeke, mei 2020 Het beeld van de goede herder spreekt onze verbeelding aan. Het is het beeld bij uitstek van de pastorale zorg. God zorgt voor zijn mensen zoals een herder voor zijn kudde zorgt. Hij…

Naamkeuze groene weiden

Onderstaande tekst verscheen in KERK&leven federatie Damme nr. 42 (16 oktober 2019) Met onze federale stuurgroep kozen we in september 2017 een naam voor de nieuwe website en doorstart van onze federale werking naar een pastorale eenheid. Op 16 oktober…