Pradip Smagge

Pradip Smagge

Opbrengst voor Broederlijk Delen

Grote dank aan allen die zorgden voor dit mooie resultaat! De twee collecten in de kerken van Moerkerke en Sijsele brachten 1.400,07 euro op. Het solidariteitsmaal op zondag 17 maart bracht 983,50 euro op. Samen met de verkoop van narcissen…

De Goede Week 2024

Palmzondagweekend 23-24 maart17:00 in de kerk van Sijsele09:00 in de kerk van Sijsele10:30 in de kerk van Moerkerke Biechtviering 26 maart19:00 in de kerk van Sijsele Witte Donderdag 28 maart19:00 Witte Donderdagviering in de kerk van Moerkerke, belevingsliturgie met voet-…

Broederlijk Delen 2024

Tijdens de veertigdagentijd ondersteunen we de acties van Broederlijk Delen met: Je bent niet alleen als je van de wereld een eerlijke en milieuvriendelijke plek wilt maken. Een wereld waar het voor iedereen goed leven is. Ook op plekken waar je…

Zegen voor het nieuwe jaar

Moge de weg je zeggen, volg me maar.Moge de ster je zeggen, richt je vaart op mij.Moge de grond je zeggen, bezaai mij.Moge het water je zeggen, drink mij.Moge het vuur je zeggen, warm je aan mij.Moge de boom je…

Kerstvieringen 2023

24/12 Kerstavondviering17:00 Sint-Martinuskerk Sijseleopgeluisterd door het MéGà Jeugdkoor25/12 Kerstnachtviering00:00 Sint-Martinuskerk Sijseleopgeluisterd door Roland Van De Velde,na de viering kerstdrink bij het kerstvuur op het Vredesplein25/12 Kerstdagviering09:00 Sint-Martinuskerk Sijseleopgeluisterd door het Sint-Martinuskoor25/12 Kerstdagviering10:30 Sint-Dionysiuskerk Moerkerke

Eerste communie en vormsel 2024

Tijdens het infomomentje kom je alles te weten over het hoe en wat van de voorbereiding op het sacrament van de eucharistie of het sacrament van het vormsel. In onze pastorale eenheid met acht kerken worden de basissacramenten (doopsel, eerste…

Vacature koster kerk Sijsele

De kerkfabriek Sint-Martinus te Sijsele heeft een vacature voor een koster (m/v) Functieomschrijving• De kerk openen en sluiten• Sacristiewerk en voorbereiding van de liturgische diensten (vaste weekendvieringen op zaterdag om 17 uur en zondag om 9 uur)• Alles klaarzetten voor…

Troostplek 2023

We nodigen u en uw familie uit naar Troostplek 2023in en rond de kerk van Oostkerke op woensdagnamiddag 1 november,gratis en doorlopend tussen 14 en 17 uur.Op een andere manier stilstaan bij afscheid en troost.Een namiddag in samenwerking van de…

Kruidenwijding 2023

Op het hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria was de kerk in Damme prachtig versierd met zonnebloemen en allerlei geurige kruiden. Met dank aan allen die daaraan hebben meegewerkt en ook 150 kruidenwissen hebben gemaakt om mee te geven tijdens…

Restauratie schilderij

In opdracht van de kerkfabriek Damme nam het restauratieatelier Tempera uit Aalst het grote schilderij ‘Tenhemelopneming van Maria / Jan Maes 1630’ onder handen. Na maanden intensief werk werd het schilderij op zaterdag 1 juli opgehangen in de kerk. De…

Noveen en feestdag Sint-Rita

Bedevaartsoord, Hoornstraat 90, 8340 Moerkerke Noveen Sint-Rita13-21 mei 2023 dagelijks gezongen mis om 18.30 uur Feestdag Sint-Rita 22 mei 2023 gezongen mis om 16 uur, opgeluisterd door het Sint-Martinuskoor gezongen mis om 18.30 uur telkens met rozenzegening

De Goede Week 2023

Palmzondagweekend 1-2 april17:00 in de kerk van Sijsele09:00 in de kerk van Sijsele10:30 in de kerk van Moerkerke Biechtviering 4 april19:00 in de kerk van Sijsele Witte Donderdag 6 april19:00 Witte Donderdagviering in de kerk van Moerkerke Goede Vrijdag 7…

Zitten in stilte

We hebben in Moerkerke een mooie kerk die overdag open is.Ze straalt een sfeer van rust uit.Maar ben je er alleen, dan kan je je wat verloren voelenin die grote ruimte, in die stilte.Daarom is er, vanaf 21 maart, wekelijks…

Bezoek aan de orthodoxe kerk

Door omstandigheden is het bezoek in de maand mei van vorig jaar niet kunnen doorgaan. De nieuwe datum is donderdag 16 maart. We zijn er welkom om 19.30 uur. Aartspriester Bernard Peckstadt vertelt ons over de orthodoxie en geeft ons…

Oproep kandidaten kerkraden

Oproep door de aangestelde verantwoordelijken van de parochies tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraden inzake de vernieuwing mandaten van de kleine helft. In april 2023 dient de kleine helft van de kerkraad (2 leden) vernieuwd te worden. De…

Opbrengst voor Welzijnszorg 2022

In het weekend van de derde zondag van de advent hebben we de collecte bestemd voor de acties van Welzijnszorg, deze bracht in Sijsele 93,20 euro op en in Moerkerke 87,91 euro. Samengeteld 181,11 euro. Als extra hebben heel wat…

Kerstvieringen

Je bent van harte welkom om met ons het kerstfeest te vieren, de geboorte van Jezus, Zoon van God, licht en vrede voor alle mensen van goede wil.

Eerste communie en vormsel 2023

Tijdens de infoavonden kom je alles te weten over het hoe en wat van de voorbereiding op het sacrament van de eucharistie of het sacrament van het vormsel. In onze pastorale eenheid met acht kerken worden de basissacramenten (doopsel, eerste…

Uitleg kruidenwis 2022

Klik hier om de duiding te lezen bij de kruidenwijding op 15 augustus 2022 in de kerk van Damme door priester Pradip Smagge. Klik hier om de uitleg van de kruidenwis 2022 af te drukken. Klik hier om de foto’s…

Open kerken

In de Verklaringen van de bisschoppen van België nr. 44 “Het kerkgebouw – Betekenis en toekomst”, november 2020, lezen we op blz. 12 “Als we een kerk behouden, moet ze open en toegankelijk zijn. Kerken die de hele week gesloten…

Vruchten van de aarde

Dit jaar zijn er door bijzondere omstandigheden geen vieringen georganiseerd door de landelijke verenigingen (Landelijke Gilde en Ferm)… maar dat belet niet dat wij, als gelovigen en begaan met Gods schepping, niet kunnen bidden in de dagen voor Hemelvaart om…

Geloofsavond

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we tijdens de noveen van Sint-Rita een geloofsavond. Dit jaar is het op donderdag 19 mei om 20 uur en op locatie. We zijn uitgenodigd om te luisteren naar uitleg over het orthodoxe christendom. Aartspriester Bernard…

Paasboodschap 2022

Lees via onderstaande link de paasboodschap die priester Pradip uitsprak tijdens de paaswake en de paasvieringen. Je vindt er ook de link terug naar het filmpje Hamsa. Zalig paasfeest! Toekomst, leven verrijzenis zijn mogelijk wanneer mensen elkaar met vrede en…

De Goede Week

Palmzondagweekend 9-10 april17:00 in de kerk van Sijsele09:00 in de kerk van Sijsele10:30 in de kerk van Moerkerke Biechtviering 12 april19:00 in de kerk van Sijsele Witte Donderdag 14 april19:00 Witte Donderdagviering in de kerk van Moerkerke Goede Vrijdag 15…

Doorstart Sint-Martinuskoor

Goesting om mee te zingen? De coronapandemie gaat stilaan in lente/zomermodus en we kunnen terug genieten van het leven zonder al te strikte maatregelen. Na een lange corona-stop hervatten we de activiteiten van het Sint Martinuskoor. Vanaf woensdag 16 maart…

Solidariteitsmaaltijd

Een mooie actie ten voordele van Broederlijk Delen die we in ere willen houden. We delen onze inzet, tijd, verbondenheid en gezelligheid tijdens een eenvoudige maaltijd. Wees dus welkom op zondag 13 maart! Kaart volwassene = 18 euro Kaart kind…

Bezinning nieuwjaarsviering 2022

In de nieuwjaarsvieringen trakteerden we met twee filmpjes om het jaar goed in te zetten. Het eerste gaat over iets veranderen. Wanneer we echt iets willen veranderen, moeten we de dingen ten gronde aanpakken, de structuren veranderen… In het tweede…

Kerstvieringen 2021

Iedereen is van harte welkom om het feest te vieren van de geboorte van Jezus, het feest van licht en vrede voor de wereld. Door de coronamaatregelen is er helaas geen koorzang en geen kinderkersttoneel, maar met minder gaat het…

Uitleg catechese eerste communie 2022

De eerstecommunievieringen gaan door in de kerk van Moerkerke en Sijsele en dat op de zondag voor Hemelvaart, 22 mei om 10.30 uur in de kerk van Moerkerke en op het hoogfeest van Ons Heer Hemelvaart, 26 mei om 10.30…

Uitleg vormselcatechese 2022

In onze pastorale eenheid zijn er twee vormselgroepen, een groep in Moerkerke en een groep in Sijsele. De vormselviering in Moerkerke is op zaterdag 4 juni om 15 uur, in Sijsele is dat op zondag 5 juni om 10.30 uur.…

Bijbellezingen uit de NBV21

Sinds oktober is de NBV21 gelanceerd en op de markt gebracht. Een prachtige bijbelvertaling voor de 21e eeuw in vlot Nederlands en in een wetenschappelijk verantwoorde vertaling dichtbij de brontekst. Het team van de pastorale eenheid heeft ervoor gekozen deze…

Gedachtenismis 31 oktober 2021

We willen nu al meedelen dat er op zondag 31 oktober geen zondagsmis is om 9 uur, maar wel een bijzondere gedachtenismis voor alle overledenen om 17 uur, dus op zondagavond. Het Gregoriuskoor uit Maldegem zingt de Missa pro Defunctis (de…

Troostplek 2021

We willen u graag uitnodigen op “Troostplek 2021”. In juni 2020 (na de eerste lockdown) hebben de Ferm-afdelingen van groot-Damme een Troostplek ingericht achter de kerk van Oostkerke. Tijdens de coronapandemie hebben heel veel mensen in pijnlijke omstandigheden afscheid moeten…

O.L.Vrouw Hemelvaart

Op zondag 15 augustus zijn er geen vieringen in de kerken van Sijsele en Moerkerke, wel is er de viering om 10:30 uur in de kerk van Damme met kruidenwijding.  Voor het feest van halfoogst doen we een oproep om…

#helpenhelpt

Rode Kruis-Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique slaan de handen in elkaar om de noodhulp naar aanleiding van de  overstromingen te coördineren.  Het Rode Kruis is op heel veel plaatsen aanwezig en kan daardoor snel in actie schieten en noodhulp bieden.…

Kerk in Moerkerke elke dag open

Met grote vreugde stelt de kerkfabriek van Moerkerke de Sint-Dionysiuskerk open voor bezoek. Nu de renovatie van het interieur bijna voltooid is (enkel het altaarpodium moet nog vernieuwd worden) mag de kerk elke dag een oase van bezinning zijn, een…

Heropstart vieringen 12-13 juni

Op 4 juni zal het overlegcomité over de coronamaatregelen verdere versoepelingen afkondigen en kunnen we vanaf 9 juni terug vieringen in de kerk houden waarop maximaal 100 aanwezigen mogen zijn. Zo lezen we alvast op kerknet.be Algemeen stappenplan voor het aantal aanwezigen in de…

Corona-calvarie

Kunstinstallatie door Johan Six in de kerk van Hoeke (gratis te bekijken tot en met eind oktober). In zijn corona-calvarie speelt Johan Six met cijfers, kleuren en symbolen. 14 staties markeren de laatste tocht van de lijdende Christus14 gezichten deemsteren…

Psalm 23 in de NBV21

Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21) Dicht bij de bron 2021 wordt een bijzonder jaar: in oktober verschijnt de NBV21, de bijbel voor de 21e eeuw. Beter, scherper en krachtiger dan de eerste versie uit 2004, mede dankzij reacties van duizenden bijbellezers.…

Pasen 2021

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang,…

Voorbede Goede Vrijdag

Op de lijdenswegen van ons bestaan dragen zovelen een kruis, zwichtend onder de last, vragend of God hen dan werkelijk verlaten heeft. Wij bidden met broze woorden … Langs de lijdenswegen lijden mensen – als ooit eens die man uit…

De lijdende dienaar

Deze liederen uit het Oude Testament werden door de christenen gelinkt aan het lijdensverhaal van Jezus en blijven een krachtige bezinning op geweldloosheid en opoffering. Liederen over de lijdende dienaar uit de profeet Jesaja Lied 1 (42, 1-4)Hier is mijn…

Palmtakken 2021

Jezus’ blijde intrede in Jeruzalem(tekst naar Nico ter Linden uit ‘Koning op een ezel’) De profeet Zacharia zag eeuwen voor de komst van Jezus, in een visioen hoe de Messias Jeruzalem zou binnenkomen, niet zoals een generaal hoog te paard,…

Uitleg wapenschild

Wapenschild aartsbisschop Dominique Mathieu, o.f.m.conv. Op dinsdag 16 februari 2021 was er de bisschopswijding van Dominique Mathieu door kardinaal Leonardo Sandri (prefect Congregatie voor de Oosterse Kerken) in Rome (basiliek Santi XII Apostoli). Hieronder lees je de uitleg bij zijn…

De hoge heuvel die ons wacht

De jonge, zwarte dichteres Amanda Gorman (22 jaar)stal bij de eedaflegging van president Joe Biden (20/01/2021)de harten met een gedreven hymne.Lees hier de Nederlandse vertaling van haar inauguratiegedicht Als het dag wordt vragen we ons afwanneer zien we ooit licht…

Schilderij groene weiden

Schilderij door Luc Blomme, Rumbeke, mei 2020 Het beeld van de goede herder spreekt onze verbeelding aan. Het is het beeld bij uitstek van de pastorale zorg. God zorgt voor zijn mensen zoals een herder voor zijn kudde zorgt. Hij…