Psalm 23 in de NBV21

Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21)

Dicht bij de bron

2021 wordt een bijzonder jaar: in oktober verschijnt de NBV21, de bijbel voor de 21e eeuw. Beter, scherper en krachtiger dan de eerste versie uit 2004, mede dankzij reacties van duizenden bijbellezers. De NBV21 brengt je dicht bij de bron.

Wijzigingen in de tekst van Psalm 23

Gelukkig blijven de ‘groene weiden’ vermeld en moeten we de naam van onze pastorale eenheid niet wijzigen.

In het algemeen is de tekst dezelfde gebleven op twee punten na.

  1. De eerbiedshoofdletters zijn terug in voege gebracht in woorden die verwijzen naar God. In vers 4: want U bent bij mij. In vers 5: U zalft mijn hoofd met olie.
  2. In vers 6 staat in het Hebreeuws een woord dat zowel ‘ik keer terug’ als ‘ik verblijf’ kan betekenen. Op het eerste gezicht ligt ‘ik verblijf’ het meest voor de hand. Die betekenis past het beste bij het beeld dat in het slot van deze psalm centraal staat: het beeld van de gastheer die zijn gast (de ik-persoon) aan tafel uitnodigt, verzorgt en beschermt. Waarom koos de NBV voor ‘ik keer terug’? Dat is omdat men een verband zag met vers 3, waar men wilde vertalen: ‘Hij brengt mij behouden terug.’ Dan zou er tussen vers 3 en vers 6 een mooie parallel ontstaan. Toch is dat niet gebeurd: in vers 3 kwam in de NBV uiteindelijk de gangbare vertaling ‘Hij geeft mij nieuwe kracht’ te staan. De optie ‘Hij brengt mij behouden terug’ werd nog wel in een voetnoot bij de vertaling genoemd als mogelijk alternatief. Die voetnoot wordt echter geschrapt in de NBV21, omdat de optie ‘Hij brengt mij behouden terug’ door vrijwel alle uitleggers afgewezen wordt. Daarmee komt de keuze voor ‘ik keer terug’ in vers 6 echter op losse schroeven te staan. Het verdient dan de voorkeur om ook hier te kiezen voor de meer gangbare vertaling met ‘ik verblijf’.

(Bron: https://nbv21.nl en voorpublicatie NBV21)