"U nodigt mij aan tafel." (Psalm 23:5a)

Data vieringen eerste communie 

2022

 • Op de zondag voor Hemelvaart, 22 mei om 10.30 uur in de kerk van Moerkerke 
 • Op het hoogfeest van Ons Heer Hemelvaart, 26 mei om 10.30 uur in de kerk van Sijsele

2023

 • Op de zondag voor Hemelvaart, 14 mei om 10.30 uur in de kerk van Moerkerke 
 • Op het hoogfeest van Ons Heer Hemelvaart, 18 mei om 10.30 uur in de kerk van Sijsele 

Catechese eerste communie

In de geloofsgemeenschap kunnen ouders de vraag stellen naar het toedienen van de sacramenten van het doopsel, eucharistie en vormsel. De voorbereiding op het sacrament van de eucharistie (eerste communie), het liturgisch vieren van de gelovigen rond de tafel van Jezus, is een opdracht van de geloofsgemeenschap. De werkgroep eerste communie staat in voor de organisatie van de infoavonden, eerste communietocht, instapvieringen en de viering van de eerste communie. De ouders volgen samen met hun kind de voorbereiding.  

Infoavond (eerste communie 2023)

Na de infoavonden zullen de ouders zich online kunnen inschrijven om de catechese te volgen (ofwel in Moerkerke, ofwel in Sijsele). We vinden het belangrijk dat de ouders weten wat we aanbieden en verwachten, vooraleer ze zich inschrijven. Online inschrijven is mogelijk vanaf vrijdag 2 december tot en met vrijdag 16 december 2022.

 • infoavond voor de ouders die hun kind in de kerk van Moerkerke hun eerste communie laten doen: maandag 28 november om 19 uur in de kerk van Moerkerke (einde rond 20 uur) 
 • infoavond voor de ouders die hun kind in de kerk van Sijsele hun eerste communie laten doen: dinsdag 29 november om 19 uur in de kerk van Sijsele (einde rond 20 uur) 

De catechese bestaat uit enkele opdrachten om thuis in het gezin uit te voeren en 3 instapvieringen in de kerken waar de eerstecommunievieringen doorgaan.

Inschrijving 2022 

Op voorhand best deze gegevens bij de hand houden: domicilieadres ten tijde van het doopsel van jullie kind. Na het formulier ingevuld te hebben ontvangen jullie een e-mail met een overzicht van de ingevulde gegevens. Bij de eerstvolgende ontmoeting wordt de privacyverklaring ter ondertekening voorgelegd. Online inschrijven was mogelijk vanaf woensdag 1 december tot en met woensdag 15 december 2021.

Eerstecommunietocht 2022

We voorzien een eerste communietocht in de kerken op zondagnamiddagen. Het gezin gaat de tocht langs de verschillende onderdelen van de eucharistie, er zijn passende doe-opdrachtjes. De tocht duurt een goed half uur. De kerk zal doorlopend open zijn tussen 14 uur en 17 uur. 

Groep Moerkerke op zondag 23 januari in de kerk van Moerkerke (klik hier voor de foto’s)

Groep Sijsele op zondag 30 januari in de kerk van Sijsele (klik hier voor de foto’s)

Instapvieringen 2022

Groep Sijsele op zondag om 9 uur in de kerk van Sijsele 

Groep Moerkerke op zondag om 10.30 uur in de kerk van Moerkerke

Op het paneel in de kerk worden kleurrijke puzzelstukken gehangen met de naam van de eerstecommunicantjes. Wil dit puzzelstuk uitprinten, inkleuren/versieren met duidelijk de naam erop geschreven. Daarna het puzzelstuk uitknippen en meebrengen naar de kerk.

De instapvieringen gaan door op deze zondagen:

Het onzevader

Klik hier voor een printvriendelijke versie van het onzevader.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Liedjes eerste communie 2022

Met dank aan Sabine Wittevrongel (zang) en Roland Van De Velde (zang en gitaar):

 • 00:00 wij zijn allemaal één
 • 01:26 het spijt me 
 • 01:51 ik had een droom 
 • 04:14 het lied van de drie kruisjes 
 • 04:44 met mijn handen gevouwen 
 • 05:14 kom leg je hand in mijn hand
 • 07:26 hosanna
 • 08:05 hiep, hiep hoera

Klik op de puzzel om de liedteksten uit te printen.