"U nodigt mij aan tafel." (Psalm 23:5a)

Data vieringen eerste communie 

In de kerk van Moerkerke altijd de zondag voor Hemelvaartsdag, in de kerk van Sijsele altijd op Hemelvaartsdag.

  • 5 mei 2024 om 10.30 uur in de kerk van Moerkerke
  • 9 mei 2024 om 10.30 uur in de kerk van Sijsele
  • 25 mei 2025 om 10.30 uur in de kerk van Moerkerke
  • 29 mei 2025 om 10.30 uur in de kerk van Sijsele
  • 10 mei 2026 om 10.30 uur in de kerk van Moerkerke
  • 14 mei 2026 om 10.30 uur in de kerk van Sijsele

Catechese eerste communie

In de geloofsgemeenschap kunnen ouders de vraag stellen naar het toedienen van de sacramenten van het doopsel, eucharistie en vormsel. De voorbereiding op het sacrament van de eucharistie (eerste communie), het liturgisch vieren van de gelovigen rond de tafel van Jezus, is een opdracht van de geloofsgemeenschap. De werkgroep eerste communie staat in voor de organisatie van de infoavonden, eerste communietocht, instapvieringen en de viering van de eerste communie. De ouders volgen samen met hun kind de voorbereiding. 

  • Kinderen die in groot-Damme wonen en/of school lopen, zijn welkom om hun eerste communie te vieren in de kerk van Moerkerke of in de kerk van Sijsele.
  • Kinderen die buiten groot-Damme wonen of buiten groot-Damme school lopen en toch in groot-Damme hun eerstecommunie willen doen, zijn welkom in de kerk van Moerkerke (en dus niet in de kerk van Sijsele, omwille van plaatsgebrek, de kerk van Moerkerke is ruimer).

Infomomentje eerste communie 2024

Pas na het infomomentje kunnen de ouders hun kind online inschrijven om de catechese te volgen (ofwel in Moerkerke, ofwel in Sijsele). We vinden het belangrijk dat de ouders weten wat we aanbieden en verwachten, vooraleer ze zich inschrijven. Online inschrijven is mogelijk vanaf vrijdag 1 december tot en met vrijdag 15 december 2023. 

  • infomomentje voor de ouders die hun kind in de kerk van Sijsele hun eerste communie laten doen: maandag 27 november om 19 uur in de kerk van Sijsele (einde rond 20 uur)
  • infomomentje voor de ouders die hun kind in de kerk van Moerkerke hun eerste communie laten doen: dinsdag 28 november om 19 uur in de kerk van Moerkerke (einde rond 20 uur) 

De catechese bestaat uit een eerstecommunietocht in de kerk, enkele opdrachten om thuis in het gezin uit te voeren en 3 instapvieringen in de kerken waar de eerstecommunievieringen doorgaan.

Printklare activiteitenkalender groep Sijsele

Printklare activiteitenkalender groep Moerkerke

Deelname in de onkosten

We vragen een bijdrage voor de pastorale werking en de onkosten. Wil 30 euro overschrijven op rekening P.E. Groene Weiden Damme vzw, Vissersstraat 56, 8340 Damme, BE87 7310 5136 3794 (BIC: KREDBEBB), met in de mededeling Eerste Communie en de naam van de eerstecommunicant. Online betalen

Inschrijving 2024 

Op voorhand best deze gegevens bij de hand houden: domicilieadres ten tijde van het doopsel van jullie kind. Na het formulier ingevuld te hebben ontvangen jullie een e-mail met een overzicht van de ingevulde gegevens (controleer deze dan nog even, want in het online-formulier wordt bij de geboortedatum eerst de maand en daarna de dag gevraagd). Bij de eerstvolgende ontmoeting wordt de privacyverklaring ter ondertekening voorgelegd. Online inschrijven kon vanaf vrijdag 1 december tot en met vrijdag 15 december 2023. Er waren toen 25 inschrijvingen voor Moerkerke en 20 voor Sijsele.

Eerstecommunietocht 2024

We voorzien een eerste communietocht in de kerken op zondagnamiddagen. Het gezin gaat de tocht langs de verschillende onderdelen van de eucharistie, er zijn passende doe-opdrachtjes. De tocht duurt een goed half uur. De kerk zal doorlopend open zijn tussen 14 uur en 17 uur. 

Groep Moerkerke op zondag 4 februari in de kerk van Moerkerke. Klik hier voor de foto’s.

Groep Sijsele op zondag 11 februari in de kerk van Sijsele. Klik hier voor de foto’s.

(Uiteraard kan je ook aansluiten in Moerkerke of Sijsele, los van waar je ingeschreven bent, de tocht is in beide kerken dezelfde.)

Instapvieringen 2024

Groep Sijsele op zondag om 9 uur in de kerk van Sijsele 

Groep Moerkerke op zondag om 10.30 uur in de kerk van Moerkerke

De instapvieringen gaan door op deze zondagen:

Het onzevader

Klik hier voor een printvriendelijke versie van het onzevader.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Liedjes viering 2024

Klik op de afbeelding om de liedjes uit de viering te horen en de teksten te zien via YouTube. Klik onderaan het filmpje op meer om direct naar een specifiek liedje te gaan (blauwe tijdsaanduiding).

Klik hier voor een printvriendelijke versie van de liedteksten.