"U nodigt mij aan tafel." (Psalm 23:5a)

Data vieringen eerste communie 

In de kerk van Moerkerke altijd de zondag voor Hemelvaartsdag, in de kerk van Sijsele altijd op Hemelvaartsdag.

 • 25 mei 2025 om 10.30 uur in de kerk van Moerkerke
 • 29 mei 2025 om 10.30 uur in de kerk van Sijsele
 • 10 mei 2026 om 10.30 uur in de kerk van Moerkerke
 • 14 mei 2026 om 10.30 uur in de kerk van Sijsele

Catechese eerste communie

In de geloofsgemeenschap kunnen ouders de vraag stellen naar het toedienen van de sacramenten van het doopsel, eucharistie en vormsel. De voorbereiding op het sacrament van de eucharistie (eerste communie), het liturgisch vieren van de gelovigen rond de tafel van Jezus, is een opdracht van de geloofsgemeenschap. De werkgroep eerste communie staat in voor de organisatie van de infoavonden, eerste communietocht, instapvieringen en de viering van de eerste communie. De ouders volgen samen met hun kind de voorbereiding. 

 • Kinderen die in groot-Damme wonen en/of school lopen, zijn welkom om hun eerste communie te vieren in de kerk van Moerkerke of in de kerk van Sijsele.
 • Kinderen die buiten groot-Damme wonen of buiten groot-Damme school lopen en toch in groot-Damme hun eerstecommunie willen doen, zijn welkom in de kerk van Moerkerke (en dus niet in de kerk van Sijsele, omwille van plaatsgebrek, de kerk van Moerkerke is ruimer).

Infomomentje eerste communie 2025

Pas na het infomomentje kunnen de ouders hun kind online inschrijven om de catechese te volgen (ofwel in Moerkerke, ofwel in Sijsele). We vinden het belangrijk dat de ouders weten wat we aanbieden en verwachten, vooraleer ze zich inschrijven. Online inschrijven is mogelijk vanaf vrijdag 11 oktober tot en met vrijdag 25 oktober 2024. 

 • infomomentje voor de ouders die hun kind in de kerk van Sijsele hun eerste communie laten doen: maandag 7 oktober om 19 uur in de kerk van Sijsele (einde rond 20 uur)
 • infomomentje voor de ouders die hun kind in de kerk van Moerkerke hun eerste communie laten doen: woensdag 9 oktober om 19 uur in de kerk van Moerkerke (einde rond 20 uur) 

De catechese bestaat uit een eerstecommunietocht in de kerk, enkele opdrachten om thuis in het gezin uit te voeren en 3 instapvieringen in de kerken waar de eerstecommunievieringen doorgaan.

Deelname in de onkosten

We vragen een bijdrage voor de pastorale werking en de onkosten. Wil 30 euro overschrijven op rekening P.E. Groene Weiden Damme vzw, Vissersstraat 56, 8340 Damme, BE87 7310 5136 3794 (BIC: KREDBEBB), met in de mededeling Eerste Communie en de naam van de eerstecommunicant. Online betalen

Inschrijving 2025

Op voorhand best deze gegevens bij de hand houden: domicilieadres ten tijde van het doopsel van jullie kind. Na het formulier ingevuld te hebben ontvangen jullie een e-mail met een overzicht van de ingevulde gegevens (controleer deze dan nog even, want in het online-formulier wordt bij de geboortedatum eerst de maand en daarna de dag gevraagd). Bij de eerstvolgende ontmoeting wordt de privacyverklaring ter ondertekening voorgelegd. Online inschrijven kan vanaf vrijdag 11 oktober december tot en met vrijdag 25 oktober 2024.

Eerstecommunietocht 2025

We voorzien een eerste communietocht in de kerken op zondagnamiddagen. Het gezin gaat de tocht langs de verschillende onderdelen van de eucharistie, er zijn passende doe-opdrachtjes. De tocht duurt een goed half uur. De kerk zal doorlopend open zijn tussen 14 uur en 17 uur. 

Groep Moerkerke op zondag 19 januari in de kerk van Moerkerke.

Groep Sijsele op zondag 26 januari in de kerk van Sijsele.

(Uiteraard kan je ook aansluiten in Moerkerke of Sijsele, los van waar je ingeschreven bent, de tocht is in beide kerken dezelfde.)

Instapvieringen 2025

Groep Sijsele op zondag om 9 uur in de kerk van Sijsele 

Groep Moerkerke op zondag om 10.30 uur in de kerk van Moerkerke

De instapvieringen gaan door op deze zondagen:

 • 23 februari
 • 23 maart
 • 27 april

Het onzevader

Klik hier voor een printvriendelijke versie van het onzevader.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade. Amen.