"U zalft mijn hoofd met olie." (Psalm 23, 5b)

Data vormselvieringen 

De data zijn vastgelegd door het bisdom Brugge.

2021 (update)

  • Groep Moerkerke op zaterdag 2 oktober om 15 uur in de kerk van Moerkerke (volgens de coronamaatregelen die er dan gelden, kan er een tweede viering ingelast worden om 13.30 uur)
  • Groep Sijsele op zondag 3 oktober om 10.30 uur in de kerk van Sijsele (volgens de coronamaatregelen die er dan gelden, kan er een tweede viering ingelast worden om 9 uur)

2022 (gewone regeling) 

  • Groep Moerkerke op zaterdag 4 juni om 15 uur in de kerk van Moerkerke
  • Groep Sijsele op zondag 5 juni om 10.30 uur in de kerk van Sijsele

Vormselcatechese 2021

Vormseltocht 2021

Op pinkstermaandag 24 mei was er onze vormseltocht. De wandeling begon om 10 uur aan de kerk van Hoeke en eindigde om 16 uur aan de kerk van Sijsele. Tijdens de haltes stonden we stil bij het pinkstervuur en het sacrament van het vormsel. Klik hier voor de foto’s.

Verantwoordelijke vormselcatechese:

  • parochieassistente Hilde Pauwaert

Voorwaarden om gevormd te kunnen worden:

  • gedoopt zijn en 12 jaar worden het jaar dat het vormsel wordt toegediend
  • 2 jaar rooms-katholieke godsdienst volgen/gevolgd hebben in het 5e en 6e leerjaar
  • de vormselcatechese in zijn geheel volgen

Er zijn twee groepen met een eigen catechese en voorbereiding: