"U zalft mijn hoofd met olie." (Psalm 23:5b)

Data vormselvieringen 

De data zijn vastgelegd door het bisdom Brugge.

2025 

  • Groep Moerkerke op zaterdag 7 juni om 15 uur in de kerk van Moerkerke
  • Groep Sijsele op zondag 8 juni om 10.30 uur in de kerk van Sijsele

2026

Nog te bepalen door het bisdom Brugge.

Vormselcatechese

Verantwoordelijke vormselcatechese:

  • parochieassistente Hilde Pauwaert

Voorwaarden om gevormd te kunnen worden:

  • gedoopt zijn en 12 jaar worden het jaar dat het vormsel wordt toegediend
  • 2 jaar rooms-katholieke godsdienst volgen/gevolgd hebben in het 5e en 6e leerjaar
  • de vormselcatechese in zijn geheel volgen

Er zijn twee groepen met een eigen catechese en voorbereiding:

  • groep Moerkerke: de kinderen die wonen of school lopen in Damme, Lapscheure, Moerkerke, Den Hoorn en Vivenkapelle
  • groep Sijsele: de kinderen die wonen op school lopen in Sijsele

Groep Moerkerke

Infomomentje vormselcatechese 2025

Dinsdag 8 oktober 2024 om 20 uur in de kerk van Moerkerke. Ouders van vormsel-kandidaten zijn verwacht op dit infomomentje om de uitleg te vernemen over het hoe en wat van de vormselcatechese 2025.

Inschrijven 2025

Op voorhand best deze gegevens bij de hand houden: domicilieadres ten tijde van het doopsel van jullie kind. Na het formulier ingevuld te hebben ontvangen jullie een e-mail met een overzicht van de ingevulde gegevens (controleer deze dan nog even, want in het online-formulier wordt bij de geboortedatum eerst de maand en daarna de dag gevraagd). Bij de eerstvolgende ontmoeting wordt de privacyverklaring ter ondertekening voorgelegd. Online inschrijven kan vanaf vrijdag 11 oktober tot en met vrijdag 25 oktober 2024.

Inschrijvingsgeld 2025

We vragen een bijdrage voor de pastorale werking en deelname in de onkosten (o.a. voor de verzekering, benodigdheden catechese). Wil 40 euro overschrijven op rekening P.E. Groene Weiden Damme vzw, Vissersstraat 56, 8340 Damme, BE87 7310 5136 3794 (BIC: KREDBEBB), met in de mededeling Vormsel Moerkerke 2025 en de naam van de vormeling. Online betalen

Kalender vormselcatechese 2024

21/01 Start van de catechese om 8.30 uur tot 11.30 uur in de kerk, start met een ontbijt, om 10.30 uur viering met de vormelingen en hun gezinnen (foto’s)

15/02 Bezoek aan Biblia in Brugge, locatie: Grootseminarie, Potterierei 72, aanwezig om 13.15 uur, einde om 16.30 uur (foto’s)

01/05 Vormseltocht, start om 10 uur in de kerk van Lapscheure, slotmoment met de gezinnen om 16.30 uur in de kerk van Oostkerke (foto’s)

18/05 Vormselcatechese om 17.30 uur in de kerk, om 19.30 uur vormselwake samen met de gezinnen en meters, peters van de vormelingen (foto’s)

24/05 Vormselrepetitie in de kerk om 18.30 uur, einde om 20.30 uur

25/05 Vormselviering om 15 uur (tot ongeveer 16.30 uur) (foto’s)

Printklare kalender vormselcatechese 2024

Groep Sijsele

Infomomentje vormselcatechese 2025

Donderdag 10 oktober 2024 om 20 uur in de kerk van Sijsele. Ouders van vormsel-kandidaten zijn verwacht op dit infomomentje om de uitleg te vernemen over het hoe en wat van de vormselcatechese 2025.

Inschrijven 2025

Op voorhand best deze gegevens bij de hand houden: domicilieadres ten tijde van het doopsel van jullie kind. Na het formulier ingevuld te hebben ontvangen jullie een e-mail met een overzicht van de ingevulde gegevens (controleer deze dan nog even, want in het online-formulier wordt bij de geboortedatum eerst de maand en daarna de dag gevraagd). Bij de eerstvolgende ontmoeting wordt de privacyverklaring ter ondertekening voorgelegd. Online inschrijven kan vanaf vrijdag 11 oktober tot en met vrijdag 25 oktober 2024.

Inschrijvingsgeld 2025

We vragen een bijdrage voor de pastorale werking en deelname in de onkosten (o.a. voor de verzekering, benodigdheden catechese). Wil 40 euro overschrijven op rekening P.E. Groene Weiden Damme vzw, Vissersstraat 56, 8340 Damme, BE87 7310 5136 3794 (BIC: KREDBEBB), met in de mededeling Vormsel Sijsele 2025 en de naam van de vormeling. Online betalen

Kalender vormselcatechese 2024

13-14/01 Vormselweekend in De Karmel, Chirohuis Brugge, start zaterdag 13/01 om 9 uur,
slotmoment met ouders op zondag 15/01 om 15 uur, einde voorzien om 16 uur (foto’s)

Engagement: tijdens de vormselcatecheseperiode neemt de vormeling ook een engagement op. De groep wordt in drie gedeeld: koor, misdienaar en zorg.

10/02 Viering met vormelingen
in de kerk om 18.30 inzingen, om 19 uur start de viering, gezinnen welkom!
daarna carnavalsfeestje met MéGà Jeugdkoor in zaal De Rostune (foto’s)

10/03 Vormselcatechese in de kerk, start om 14 uur, einde om 17 uur (foto’s)

30/03 Paaswake in de kerk, start om 19 uur, gezinnen welkom!

28/04 Vormseltocht, start om 14 uur, einde om 17 uur (foto’s)

11/05 Viering met vormelingen in de kerk om 18.30 inzingen,
om 19 uur start de viering, gezinnen welkom, ook meters en peters zijn er verwacht!

24/05 Vormselrepetitie in de kerk om 17.30 uur, einde om 19.30 uur

26/05 Vormselviering om 10.30 uur (tot ongeveer 12.00 uur) (foto’s)

Printklare kalender vormselcatechese 2024