"U zalft mijn hoofd met olie." (Psalm 23, 5b)

Data vormselvieringen 

De data zijn vastgelegd door het bisdom Brugge.

2021 (update)

  • Groep Moerkerke op zaterdag 2 oktober om 15 uur in de kerk van Moerkerke (volgens de coronamaatregelen die er dan gelden, kan er een tweede viering ingelast worden om 13.30 uur)
  • Groep Sijsele op zondag 3 oktober om 10.30 uur in de kerk van Sijsele (volgens de coronamaatregelen die er dan gelden, kan er een tweede viering ingelast worden om 9 uur)

2022 (gewone regeling) 

  • Groep Moerkerke op zaterdag 4 juni om 15 uur in de kerk van Moerkerke
  • Groep Sijsele op zondag 5 juni om 10.30 uur in de kerk van Sijsele

Vormselcatechese 2021

Verantwoordelijke vormselcatechese:

Voorwaarden om gevormd te kunnen worden:

  • gedoopt zijn en 12 jaar worden het jaar dat het vormsel wordt toegediend
  • 2 jaar rooms-katholieke godsdienst volgen/gevolgd hebben in het 5e en 6e leerjaar
  • de vormselcatechese in zijn geheel volgen

Er zijn twee groepen met een eigen catechese en voorbereiding: