"Hij laat mij rusten in groene weiden." (Psalm 23, 2a)

Lees hier de open brief herstart misvieringen:

Coronacrisis en de gevolgen voor het parochiale leven:

Algemene maatregelen i.v.m. het coronavirus

 • afstand houden, handen wassen, zoveel mogelijk thuis blijven
 • bidden om kracht voor alle hulpverleners, bidden voor de zieken
 • zorg dragen voor elkaar
 • indien we als parochie iets kunnen betekenen voor een zwakkere, oudere, eenzame: contacteer ons

Vanaf 14 maart tot alvast 7 juni:

 • geen weekendvieringen in Sijsele en Moerkerke
 • geen weekdagvieringen in Sijsele en Den Hoorn
 • geen doopsels
 • geen catechesebeurten (doop, eerste communie, vormsel)
 • kerk Sint-Rita gesloten (we kunnen daar niet voldoen aan de opgelegde maatregelen)
 • uitvaarten enkel in besloten kring en met gebedsdienst (geen rouwbezoek, voorbereiding enkel te regelen via telefoon of per mail, in aanwezigheid van maximum 30 personen in de kerk, geen begroeting, geen collecte, geen offerande, geen uitdelen van gedachtenisprentjes)
 • geen vieringen in WZC Den Hoorn en WZC De Stek
 • geen bijeenkomsten of vergaderingen (zie afgelaste activiteiten in de agenda)
 • geen toegang tot de parochiezalen

Berichtgeving, gebeden, zinvolle teksten, info over uitzendingen eucharistie: zie kerknet.be

Geen communie, wel gebed

Nu wij helaas fysiek niet kunnen deelnemen aan de eucharistie zoeken we woorden om Christus als Brood van Leven tenminste geestelijk te ontvangen.

Klik hier voor het gebed 'Geestelijke communie'.

Klokkengelui

Net zoals deze stille Goede Week, wordt het straks een stille Pasen. Maar daarom zal het niet minder Pasen zijn! Uitgerekend in een moeilijke tijd als deze brengt de paasboodschap licht en kleur: Jezus overwint de dood; wanhoop verandert in hoop; wat zwak scheen, wordt sterk. Niet de dood maar het leven heeft het laatste woord. Na een stille Goede Week willen de bisschoppen van België deze Blijde Boodschap extra laten klinken. Zij vragen om op paaszondag om 12 uur de klokken te luiden in alle kerken van ons land. Na hun verplichte stilte op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag mogen zij op Pasen opnieuw feestelijk luiden! Mogen onze klokken troost en hoop bieden aan slachtoffers van het coronavirus en aan al wie hen nabij zijn. Mogen ze een hart onder de riem steken bij wie strijden tegen het coronavirus, in het bijzonder bij onze zorgverstrekkers. Mogen ze ons allen met elkaar verbinden. Ook dit jaar zal het Pasen zijn! (De bisschoppen van België, kerknet.be)

Geen palmtakjes

Bericht via Kerknet.be: "Er worden geen fysieke palmtakjes noch fysieke palmkaartjes uitgedeeld of ter beschikking gesteld."

Klik hier om zelf een palmkaartje af te drukken en bij je kruisbeeld te bevestigen. (Het ideale formaat van het kaartje is 15 cm hoog en 5 cm breed)

Geen diensten van de Goede Week en Paaswake

Bericht via kerknet.be: "Aangezien de paaswake dit jaar niet gevierd kan worden, stelt zich de vraag naar de paaskaars en de zegening van het doopwater. Op de eerste zondag (zaterdagavond) waarop publieke vieringen opnieuw toegelaten zijn, is het wenselijk om de brandende paaskaars op bijzondere wijze te onthalen en doopwater te zegenen." In onze federatie is dat dus in Sijsele de viering van zaterdagavond, en de zondagmorgen in Moerkerke. We delen dan ook gewijde paaskaarsjes uit (met het motief op van de nieuwe paaskaars) en wie het wenst kan de overige gebedskaartjes uit de vastenperiode meenemen.

Klik hier voor een passende bezinningstekst bij de Goede Week.

Uitstel van eerste communie en vormsel naar eind september en begin oktober!

Ten gevolge van de coronacrisis kunnen de geplande eerste communies en vormsels helaas niet doorgaan en schuiven ze op naar volgend schooljaar.

Lees hier de brief van de bisschop

Videoboodschap van bisschop Lode Aerts

In overleg met de catechisten, de leden van de federale stuurgroep, de directies van de basisscholen en andere betrokkenen bij de voorbereiding en de vieringen zelf... legden we volgende nieuwe data vast voor

eerste communie

 • 26 september om 10.30 uur in Sijsele
 • 27 september om 10.30 uur in Moerkerke

vormsel

 • 3 oktober om 15 uur in Moerkerke
 • 4 oktober om 10.30 uur in Sijsele

Klokkengelui vanaf 19 maart

Op vraag van burgemeester Joachim Coens laten we elke avond om 20 uur de kerkklokken 5 minuten luiden ter ondersteuning van het applaus voor allen die werken in de zorg en allen die ervoor zorgen dat we deze corona-crisis goed doorkomen.

 • klokken van de kerk in Moerkerke
 • klokken van de kerk in Sijsele
 • klokken van de kerk in Damme
 • klokken van de kerk in Vivenkapelle
 • klokken van de kerk in Lapscheure
 • klokken van de kerk in Den Hoorn

Welkom op de website van de federatie Damme. De federatie Damme omvat de 8 parochies van de gemeente Damme: Damme, Den Hoorn, Hoeke, Lapscheure, Moerkerke, Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle. Onderaan deze pagina vind je onze kalender en info over de gezongen missen.

Klik op de afbeelding voor de uitleg over de naamkeuze voor onze toekomstige pastorale eenheid 'groene weiden'.

Vieringen

Zaterdag om 17 uur in Sijsele, Sint-Martinus (Dorpsstraat 120, 8340 Sijsele)

Zondag om 9 uur in Sijsele, Sint-Martinus (Dorpsstraat 120, 8340 Sijsele)

Zondag om 10.30 uur in Moerkerke, Sint-Dionysius (Vissersstraat, 8340 Moerkerke)

Dinsdag om 9 uur in Sijsele, Sint-Martinus (Dorpsstraat 120, 8340 Sijsele)

Donderdag om 9 uur in Sijsele, Sint-Martinus (Dorpsstraat 120, 8340 Sijsele)

Donderdag om 18.30 uur in Moerkerke, Sint-Rita (Hoornstraat 90, 8340 Den Hoorn)

Je kan je abonneren op de agenda van de federatie Damme via onderstaand openbaar adres in iCal-indeling. Gebruik dit adres om deze agenda te openen vanuit andere apps.

https://calendar.google.com/calendar/ical/info%40groeneweiden.be/public/basic.ics