"Hij laat mij rusten in groene weiden." (Psalm 23, 2a)

Uitstel van eerste communie en vormsel!

Ten gevolge van de coronacrisis kunnen de geplande eerste communies en vormsels helaas niet doorgaan en schuiven ze op naar volgend schooljaar.

Lees hier de brief van de bisschop

Videoboodschap van bisschop Lode Aerts

Maatregelen i.v.m. het coronavirus

 • afstand houden, handen wassen, thuis blijven
 • bidden om kracht voor alle hulpverleners, bidden voor de zieken
 • zorg dragen voor elkaar
 • indien we als parochie iets kunnen betekenen voor een zwakkere, oudere, eenzame: contacteer ons

In onze federatie vanaf 14 maart tot alvast 19 april:

 • geen weekendvieringen in Sijsele en Moerkerke
 • geen weekdagvieringen in Sijsele en Den Hoorn
 • geen doopsels
 • geen catechesebeurten (doop, eerste communie, vormsel)
 • kerkgebouwen zijn gesloten (we weten dat ze open mogen blijven, maar "De beheerders van die gebouwen worden geacht hiervoor de nodige regels uit te vaardigen en toe te zien op de naleving ervan." En dat kunnen wij niet.)
 • uitvaarten enkel in besloten kring (geen rouwbezoek, voorbereiding enkel te regelen via telefoon of per mail, maximaal 20 aanwezigen in de kerk, geen begroeting, collecte, offerande, uitdelen gedachtenisprentjes, communie-uitreiking)
 • geen vieringen in WZC Den Hoorn en WZC De Stek (tot na de paasvakantie)
 • geen bijeenkomsten of vergaderingen (zie afgelaste activiteiten in de agenda)
 • geen toegang tot de parochiezalen (tot alvast 30 april)

Berichtgeving, gebeden, zinvolle teksten, info over uitzendingen eucharistie: zie kerknet.be

Klokkengelui vanaf 19 maart

Op vraag van burgemeester Joachim Coens laten we elke avond om 20 uur de kerkklokken 5 minuten luiden ter ondersteuning van het applaus voor allen die werken in de zorg en allen die ervoor zorgen dat we deze corona-crisis goed doorkomen.

 • klokken van de kerk in Moerkerke
 • klokken van de kerk in Sijsele
 • klokken van de kerk in Vivenkapelle
 • klokken van de kerk in Lapscheure
 • klokken van de kerk in Den Hoorn

Welkom op de website van de federatie Damme. De federatie Damme omvat de 8 parochies van de gemeente Damme: Damme, Den Hoorn, Hoeke, Lapscheure, Moerkerke, Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle. Onderaan deze pagina vind je onze kalender en info over de gezongen missen.

Klik op de afbeelding voor de uitleg over de naamkeuze voor onze toekomstige pastorale eenheid 'groene weiden'.

Vieringen

Zaterdag om 17 uur in Sijsele, Sint-Martinus (Dorpsstraat 120, 8340 Sijsele)

Zondag om 9 uur in Sijsele, Sint-Martinus (Dorpsstraat 120, 8340 Sijsele)

Zondag om 10.30 uur in Moerkerke, Sint-Dionysius (Vissersstraat, 8340 Moerkerke)

Dinsdag om 9 uur in Sijsele, Sint-Martinus (Dorpsstraat 120, 8340 Sijsele)

Donderdag om 9 uur in Sijsele, Sint-Martinus (Dorpsstraat 120, 8340 Sijsele)

Donderdag om 18.30 uur in Moerkerke, Sint-Rita (Hoornstraat 90, 8340 Den Hoorn)

Je kan je abonneren op de agenda van de federatie Damme via onderstaand openbaar adres in iCal-indeling. Gebruik dit adres om deze agenda te openen vanuit andere apps.

https://calendar.google.com/calendar/ical/info%40groeneweiden.be/public/basic.ics