"Hij laat mij rusten in groene weiden." (Psalm 23, 2a)

De Goede Week

Vacature koster

Geloofsavond

Noveen Sint-Rita

Klik hier om de opname te bekijken van de aanstellingsviering van Hilde Pauwaert als parochieassistente van onze federatie.