Pasen 2021

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: “Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?” Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: “Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood.” (Marcus 16, 1-6a)

Wie de kruisweg met de levensgrote beelden volgt in Lourdes komt na de veertien staties uit bij … een vijftiende: de verrijzenis. Deze wordt weergegeven met een enorme molensteen waarop de stralen van de zon te zien zijn, de zwaarte van lijden en dood maakt plaats voor het licht van liefde en leven. Wij mogen als gelovigen met Pasen onze overtuiging vernieuwen dat leven sterker is dan dood en dat liefde haat overwint. Mochten ook wij in de moeilijke tijden die we doormaken niet opgeven, maar volhouden en vasthouden aan ons geloof. De Verrezene gaat ons voor, zijn weg is niet doodgelopen, maar loopt door tot op vandaag, in mensen die de hoop niet verliezen, in elke mens die leeft vanuit de liefde.

Verbonden in de Verrezen Jezus
en in het verlangen elkaar weer echt te mogen ontmoeten!

Pastoor Pradip Smagge en het pastorale team