Vruchten van de aarde

Dit jaar zijn er door bijzondere omstandigheden geen vieringen georganiseerd door de landelijke verenigingen (Landelijke Gilde en Ferm)… maar dat belet niet dat wij, als gelovigen en begaan met Gods schepping, niet kunnen bidden in de dagen voor Hemelvaart om zegen en voorspoed voor de vruchten van de aarde.

Nog meer dan anders zijn we allen die direct of indirect werken in de landbouwsector dankbaar om hun harde werk, om hun talenten zorg te dragen voor de voeding van zovelen.
De vruchten van de aarde komen niet zomaar op ons bord terecht. Het is een lange weg van het zaaigoed, de akker, de oogst, de distributie en de handel…

Dank God en de vele mensen die zorgen voor de vruchten van de aarde.


Priester Pradip Smagge