Eerste communie en vormsel 2023

Tijdens de infoavonden kom je alles te weten over het hoe en wat van de voorbereiding op het sacrament van de eucharistie of het sacrament van het vormsel. In onze pastorale eenheid met acht kerken worden de basissacramenten (doopsel, eerste communie en vormsel) toegediend in de kerk van Moerkerke en de kerk van Sijsele. Sacramenten zijn niet schoolgebonden en horen thuis in de kerk. Dus los van de school kan je kiezen voor de eerstecommunieviering of vormselviering in de kerk van Moerkerke of de kerk van Sijsele. Uiteraard wordt de voorbereiding (catechese) gevolgd in de groep waar de viering zal doorgaan (Moerkerke of Sijsele).

Eerste communie 2023

  • Eerstecommunieviering in de kerk van Moerkerke is op zondag 14 mei 2023 om 10.30 uur.
  • Infoavond voor de ouders die hun kind in de kerk van Moerkerke hun eerste communie laten doen: maandag 28 november 2022 om 19 uur in de kerk van Moerkerke (einde rond 20 uur).
  • Eerstecommunieviering in de kerk van Sijsele is op donderdag (Hemelvaartsdag) 18 mei om 10.30 uur. 
  • Infoavond voor de ouders die hun kind in de kerk van Sijsele hun eerste communie laten doen: dinsdag 29 november 2022 om 19 uur in de kerk van Sijsele (einde rond 20 uur).

Vormsel 2023

  • Vormselviering in de kerk van Sijsele is op zondag 21 mei 2023 om 10.30 uur.
  • Infoavond voor de ouders van vormsel-kandidaten: woensdag 30 november 2022 om 20 uur in de kerk van Sijsele (einde rond 21 uur).
  • Vormselviering in de kerk van Moerkerke is op zaterdag 20 mei 2023 om 15 uur.
  • Infoavond voor de ouders van vormsel-kandidaten: donderdag 1 december 2022 om 20 uur in de kerk van Moerkerke (einde rond 21 uur).

Online inschrijven

Na de infoavonden zullen de ouders hun kind online kunnen inschrijven om de catechese te volgen (ofwel in Moerkerke, ofwel in Sijsele). We vinden het belangrijk dat de ouders weten wat we aanbieden en verwachten, vooraleer ze zich inschrijven. Online inschrijven zal mogelijk zijn vanaf vrijdag 2 december tot en met vrijdag 16 december 2022.

Bijkomende info

Verantwoordelijke voor de catechese: parochieassistente Hilde Pauwaert