Palmtakken 2021

Jezus’ blijde intrede in Jeruzalem
(tekst naar Nico ter Linden uit ‘Koning op een ezel’)

De profeet Zacharia zag eeuwen voor de komst van Jezus, in een visioen hoe de Messias Jeruzalem zou binnenkomen, niet zoals een generaal hoog te paard, maar in alle eenvoud, gezeten op een ezel. De Messias zou een koning op een ezel zijn. Zacharia zei: “Ik zie een sjofele koning, vervuld van vrede, de stad van de vrede binnenrijden …” Jezus besloot naar Jeruzalem te gaan. De leerlingen brachten een ezel bij Jezus en legden hun mantels op zijn rug. Ze reden Jeruzalem binnen. “Kijk,” riep iemand, “kijk, de koning op het ezeltje van Zacharia, dat moet de zoon van David zijn, nog even en hij bestijgt de troon.” Nu zagen de anderen het ook. “God zij dank,” riepen ze. “Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer!” Ze spreidden hun mantels als een tapijt over de stoffige weg en zwaaiden met palmtakken die ze van de bomen trokken. Ze waren blij en zongen hosanna: nu zou alles anders worden.

Ook in deze coronapandemie

Hosanna is een liturgisch woord in het jodendom en christendom. In het jodendom wordt het altijd gebruikt in de originele Hebreeuwse roep Hosha Na. Het betekent letterlijk: Help nu!

Palmwijding
(tekst naar Carlos Desoete uit ‘In zijn Naam’)

Deze frisgroene palmtakjes mogen het verhaal vertellen van mensen die de Gekruisigde binnenlaten in hun leven en zich verbinden in een levenswijze die het geknakte riet niet breekt en de kwijnende vlaspit niet dooft, die opkomt voor het recht van rechtelozen en tot zeventigmaal zevenmaal vergeven. Zo’n palmtakje meenemen naar huis is dus niet vrijblijvend, het roept ons op te leven zoals Jezus leefde, met veel liefde dus en onwankelbare hoop en groot geloof in een God die zegt: ‘Ik zal er zijn voor u.’ Palmtakjes spreken van een manier van leven die de Gekruisigde weer doet leven …

God, wij danken U om Uw zoon Jezus. Zegen deze takken en geef dat ze mensen opwekken
tot Zijn manier van omgaan met elkaar, tot vrede en verzoening en liefde wereldwijd. Mogen deze palmtakken een steun zijn om het geloof en de hoop in opstanding niet kwijt te raken. Dat vragen wij U door diezelfde Jezus, die voor ons geworden is: vrede, liefde en leven voor tijd en eeuwigheid. Amen.