Open kerken

In de Verklaringen van de bisschoppen van België nr. 44 “Het kerkgebouw – Betekenis en toekomst”, november 2020, lezen we op blz. 12

“Als we een kerk behouden, moet ze open en toegankelijk zijn. Kerken die de hele week gesloten zijn of alleen opengaan voor liturgische diensten zijn geen goed signaal. Heel dikwijls gebeurt het om veiligheidsredenen. Begrijpelijk, maar dat mag niet de enige reden zijn en het is op zich ook niet een afdoende reden om de kerk dan maar gesloten te houden… Men mag het belang van open kerken niet onderschatten. Het is een volwaardig pastoraal project dat als zodanig alle waardering en steun verdient. Zonder veel woorden laten we zo verstaan dat de Kerk een open en gastvrij huis is waar iedereen welkom is.”

Sinds jaar en dag is de kerk van Den Hoorn (Sint-Rita) elke dag open, sinds vorige zomer is ook de gerenoveerde kerk van Moerkerke (Sint-Dionysius) elke dag open en sinds 21 juni is nu ook de kerk van Sijsele (Sint-Martinus) elke dag volledig open. Men kon er al jaren terecht in de zijkapel om een kaarsje aan te steken, maar toch bleven velen voor gesloten (glazen) deuren staan, bezoekers die graag de volledige kerk willen bezichtigen. Dankzij de inspanningen van de leden van de kerkraad, koster en pastoor kunnen we de kerk openen voor de gemeenschap, ook buiten de liturgische diensten. Er is camerabewaking voor ieders veiligheid. Er is stemmige achtergrondmuziek en de kerkbezoeker kan tot rust komen bij de bron van leven.

We zijn tevreden dat we de kerken, waar er wekelijks liturgische diensten zijn, ook open kunnen houden wanneer er geen diensten zijn. Zo wordt een stuk van het kerkenpatrimonium het hele jaar door toegankelijk gemaakt voor de ruimere gemeenschap.

We danken bij deze voor de inzet van velen om ook andere kerken tijdens het seizoen open te stellen.

De kerken van Den Hoorn, Moerkerke en Sijsele zijn het hele jaar door elke dag open tussen 8 uur en 18 uur.