Bijbellezingen uit de NBV21

Sinds oktober is de NBV21 gelanceerd en op de markt gebracht. Een prachtige bijbelvertaling voor de 21e eeuw in vlot Nederlands en in een wetenschappelijk verantwoorde vertaling dichtbij de brontekst.

Het team van de pastorale eenheid heeft ervoor gekozen deze bijbelvertaling te laten klinken tijdens de liturgie en dat vanaf de eerste zondag van de advent (nieuw kerkelijk jaar C-cyclus).

Bij de intrede wordt de bijbel plechtig vooraan gebracht en op de lezenaar gelegd. Daaruit worden dan deze lezingen voorgelezen:

Eerste lezing

Antwoordpsalm met keervers dat geprojecteerd wordt, zodat iedereen het kan meebidden.

Tweede lezing

Evangelie

Eerste twee lezingen zijn uit het Oude Testament, laatste twee uit het Nieuwe Testament, daartussen zingen we de tussenzang en na de tweede lezing zingen we de acclamatie voor het evangelie. Na het evangelie wordt de bijbel op de standaard geplaatst.

Doordat we voortaan uit 1 boek voorlezen benadrukken we de eenheid van de bijbellezingen en geven we evenveel ‘gewicht’ aan het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

Namens het team,
priester Pradip Smagge

Foto (c) Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2021