Restauratie schilderij

In opdracht van de kerkfabriek Damme nam het restauratieatelier Tempera uit Aalst het grote schilderij ‘Tenhemelopneming van Maria / Jan Maes 1630’ onder handen. Na maanden intensief werk werd het schilderij op zaterdag 1 juli opgehangen in de kerk. De kleuren spatten van het strakgetrokken doek, de details zijn terug scherp zichtbaar. Eigenlijk moet je het met je eigen ogen gaan bewonderen (de kerk is elke namiddag open)… Deze foto geeft een beetje het verschil van voor en na restauratie aan. In het lege graf was niet het dode lichaam van Maria te vinden, maar volgens de legende was het gevuld met geurige kruiden en bloemen… vandaar ook de eeuwenoude traditie van de kruidenwijding op 15 augustus. Welkom dus voor de feestviering om 10.30 uur op dinsdag 15 augustus!

Via deze link kan je enkele foto’s bekijken van het restauratieproces.