Opbrengst voor Broederlijk Delen

Grote dank aan allen die zorgden voor dit mooie resultaat!

De twee collecten in de kerken van Moerkerke en Sijsele brachten 1.400,07 euro op. Het solidariteitsmaal op zondag 17 maart bracht 983,50 euro op. Samen met de verkoop van narcissen (368,50 euro) in het Palmzondagweekend zorgt dit voor een eindresultaat van 2.383,57 euro voor de projecten van Broederlijk Delen!