Heropstart vieringen 12-13 juni

Op 4 juni zal het overlegcomité over de coronamaatregelen verdere versoepelingen afkondigen en kunnen we vanaf 9 juni terug vieringen in de kerk houden waarop maximaal 100 aanwezigen mogen zijn.

Zo lezen we alvast op kerknet.be

Algemeen stappenplan voor het aantal aanwezigen in de vieringen voor de volgende maanden

1) Huidige situatie:

– binnen: 15 personen en uitvaarten 50 personen 

– buiten: 50 personen 

2) Vanaf 9 juni 2021 (indien door de overheid bevestigd):

– binnen: 100 personen (afstandsregels en eventueel oppervlaktebeperking)

– buiten: 200 personen

3) Vanaf 1 juli 2021 (indien door de overheid bevestigd):

– binnen: 200 personen (afstandsregels en eventueel oppervlaktebeperking)

– buiten: 400 personen

4) Vanaf 1 september 2021 (indien door de overheid bevestigd): mogelijk geen beperkingen meer qua aantallen

Telkens volgt men de relevante protocollen van de katholieke Kerk. Iedere nieuwe stap nog te bevestigen door de overheid.

Hoogstwaarschijnlijk zal er nog steeds oppervlaktebeperking zijn (d.w.z. 1 persoon per vierkante meter). Concreet voor onze kerken in Moerkerke en Sijsele 50 personen per kerk en in de kerk van Den Hoorn 30 personen. We kunnen dus voorlopig nog geen familiemissen aanvaarden tot het moment waarop de oppervlaktebeperking niet meer nodig is.

Renovatiewerken kerk Moerkerke

De werken liepen vertragingen op door problemen toeleveranciers en verlichtingsarmaturen die uit China moeten komen. We stellen alles in het werk om tegen zondag 13 juni de kerk vrij te maken voor liturgie. Al zal het interieur nog niet af zijn want we wachten nog op nieuwe tapijten en het plaatsen van energiezuinige verlichting.

Zoals het schilderen van een huiskamer opruiming vereist en zich vaak de noodzaak opdringt ook andere dingen te vernieuwen, te herschikken of voorgoed te verwijderen, zo is het ook in onze kerk gegaan. De kerkraadsleden kozen voor een eenvoudige en rustige uitstraling van de binnenkant van de kerk, geen wanorde, maar orde, geen afleiding, maar uitnodiging tot verstilling en gebed. En we namen ook een nieuwe beslissing.

Open kerken

In de Verklaringen van de bisschoppen van België nr. 44 “Het kerkgebouw – Betekenis en toekomst”, november 2020, lezen we op blz. 12

“Als we een kerk behouden, moet ze open en toegankelijk zijn. Kerken die de hele week gesloten zijn of alleen opengaan voor liturgische diensten zijn geen goed signaal. Heel dikwijls gebeurt het om veiligheidsredenen. Begrijpelijk, maar dat mag niet de enige reden zijn en het is op zich ook niet een afdoende reden om de kerk dan maar gesloten te houden. Het is de moeite waard om mensen te proberen mobiliseren en responsabiliseren om hun kerk gedurende bepaalde uren van de dag open te houden. Men kan ervoor zorgen dat dan iemand aanwezig is, dat er wat info gegeven wordt en dat op de achtergrond ook aangepaste muziek hoorbaar is. Allemaal kleine tekenen om uit te drukken dat mensen er welkom zijn. Men mag het belang van open kerken niet onderschatten. Het is een volwaardig pastoraal project dat als zodanig alle waardering en steun verdient. Zonder veel woorden laten we zo verstaan dat de Kerk een open en gastvrij huis is waar iedereen welkom is.”

Daarom kiest de kerkraad van Moerkerke ervoor om de kerk elke dag geopend te houden voor persoonlijk gebed en om het kerkgebouw tot een open en gastvrij gebouw voor de gemeenschap te maken. Van zodra de kerk veilig verklaard is voor publiek, zal de kerk open zijn van 8.30 uur tot 17.30 uur, zeven dagen op zeven.