"U zalft mijn hoofd met olie." (Psalm 23,5b)

Data vormselvieringen

De data zijn vastgelegd door het bisdom Brugge

2021

Groep Moerkerke op zaterdag 29 mei om 15 uur in de kerk van Moerkerke

Groep Sijsele op zondag 30 mei om 10.30 uur in de kerk van Sijsele

2022

Groep Moerkerke op zaterdag 4 juni om 15 uur in de kerk van Moerkerke

Groep Sijsele op zondag 5 juni om 10.30 uur in de kerk van Sijsele

Vormselcatechese 2021

Er zijn twee groepen met een eigen catechese en voorbereiding.

  • groep Moerkerke (kerk Sint-Dionysius Moerkerke)

  • groep Sijsele (kerk Sint-Martinus Sijsele)

Verantwoordelijke vormselcatechese federatie Damme: parochieassistente Hilde Pauwaert, hilde@groeneweiden.be


Voorwaarden om gevormd te kunnen worden:

  • gedoopt zijn en 12 jaar worden het jaar dat het vormsel wordt toegediend

  • 2 jaar rooms-katholieke godsdienst volgen/gevolgd hebben in het 5e en 6e leerjaar

  • de vormselcatechese in zijn geheel volgen