"U zalft mijn hoofd met olie." (Psalm 23,5b)

Groep Sijsele

Infoavond vormselcatechese 2022

Woensdag 24 november 2021 om 20 uur in de kerk van Sijsele. Ouders van vormsel-kandidaten zijn verwacht op deze infoavond om de uitleg te vernemen over het hoe en wat van de vormselcatechese 2022.

Activiteitenkalender 2022

  • 15-16 januari: Vormselweekend in de Karmel in Brugge

Inschrijvingsgeld

We vragen een bijdrage voor de parochiewerking en deelname in de onkosten (o.a. voor de verzekering, benodigdheden catechese). Wil 30 euro overschrijven op rekening P.E. Groene Weiden Damme vzw, Vissersstraat 56, 8340 Damme, BE87 7310 5136 3794 (BIC: KREDBEBB), met in de mededeling Vormsel Sijsele 2022 en de naam van de vormeling.

Inschrijven

Op voorhand best deze gegevens bij de hand houden: domicilieadres ten tijde van het doopsel van jullie kind.
Na het formulier ingevuld te hebben ontvangen jullie een e-mail met een overzicht van de ingevulde gegevens en een ingevuld “aanvraagformulier initiatiesacramenten kinderen met privacyverklaring”. Deze documenten dienen gewoon ter info en ter inzage, wij zorgen voor een uitprint van de privacyverklaring om door jullie op een later tijdstip te laten ondertekenen. Online inschrijven kon vanaf woensdag 1 december tot en met woensdag 15 december 2021.