"U zalft mijn hoofd met olie." (Psalm 23:5b)

Groep Sijsele

Infoavond vormselcatechese 2023

Woensdag 30 november 2022 om 20 uur in de kerk van Sijsele. Ouders van vormsel-kandidaten zijn verwacht op deze infoavond om de uitleg te vernemen over het hoe en wat van de vormselcatechese 2023.

Activiteitenkalender 2022

  • zondag 20 februari tussen 14 uur en 17 uur catechesebeurt in de kerk (foto’s)
  • zaterdag 26 februari om 19 uur jeugdviering in de kerk (foto’s)
  • zaterdag 26 maart om 19 uur jeugdviering in de kerk
  • zaterdag 16 april om 19 uur paaswake in de kerk
  • zondag 24 april tussen 14 uur en 17 uur vormseltocht (foto’s)
  • zaterdag 14 mei om 19.30 uur jeugdviering, waarop ook de vormselmeters en peters verwacht zijn (foto’s)
  • dinsdag 24 mei om 19.00 uur repetitie (einde rond 20.30 uur)
  • zondag 5 juni om 10.30 uur vormselviering (klik hier voor het attest klein verlet, gelieve zelf de namen in te vullen)

In de loop van de catecheseperiode (19/02-15/05) zijn er ook engagementen:

• als koorlid (zingen bij Sabine in het MéGà Jeugdkoor, repetities op zaterdagavond)
• als misdienaar (bij Pradip in de zaterdagavondmis om 17 uur, of de zondagsmis om 9 uur)
• in de zorg (samen met Roland en Sandra bij Oranje, in het WZC De Stek en een zwerfvuilactie)

Inschrijvingsgeld 2022

We vragen een bijdrage voor de parochiewerking en deelname in de onkosten (o.a. voor de verzekering, benodigdheden catechese). Wil 30 euro overschrijven op rekening P.E. Groene Weiden Damme vzw, Vissersstraat 56, 8340 Damme, BE87 7310 5136 3794 (BIC: KREDBEBB), met in de mededeling Vormsel Sijsele 2022 en de naam van de vormeling.

Inschrijven 2022

Op voorhand best deze gegevens bij de hand houden: domicilieadres ten tijde van het doopsel van jullie kind. Na het formulier ingevuld te hebben ontvangen jullie een e-mail met een overzicht van de ingevulde gegevens. Bij de eerstvolgende ontmoeting wordt de privacyverklaring ter ondertekening voorgelegd. Online inschrijven kon vanaf woensdag 1 december tot en met woensdag 15 december 2021.