"U zalft mijn hoofd met olie." (Psalm 23:5b)

Groep Moerkerke

Infoavond vormselcatechese 2023

Donderdag 1 december 2022 om 20 uur in de kerk van Moerkerke. Ouders van vormsel-kandidaten zijn verwacht op deze infoavond om de uitleg te vernemen over het hoe en wat van de vormselcatechese 2023.

Activiteitenkalender 2023

  • zaterdag 20 mei om 15 uur vormselviering

Inschrijvingsgeld 2023

We vragen een bijdrage voor de pastorale werking en deelname in de onkosten (o.a. voor de verzekering, benodigdheden catechese). Wil 30 euro overschrijven op rekening P.E. Groene Weiden Damme vzw, Vissersstraat 56, 8340 Damme, BE87 7310 5136 3794 (BIC: KREDBEBB), met in de mededeling Vormsel Moerkerke 2023 en de naam van de vormeling.

Inschrijven 2023

Op voorhand best deze gegevens bij de hand houden: domicilieadres ten tijde van het doopsel van jullie kind. Na het formulier ingevuld te hebben ontvangen jullie een e-mail met een overzicht van de ingevulde gegevens. Bij de eerstvolgende ontmoeting wordt de privacyverklaring ter ondertekening voorgelegd. Online inschrijven is mogelijk vanaf vrijdag 2 december tot en met vrijdag 16 december 2022.