Schilderij groene weiden

Schilderij door Luc Blomme, Rumbeke, mei 2020

Het beeld van de goede herder spreekt onze verbeelding aan. Het is het beeld bij uitstek van de pastorale zorg. God zorgt voor zijn mensen zoals een herder voor zijn kudde zorgt. Hij draagt zorg voor ons, Hij zorgt dat wij niets tekort komen, Hij is bezorgd om elk van ons… In Jezus werd het heel duidelijk dat God voor ons als een goede herder wil zijn, Jezus is zelf de goede Herder. Johannes 10, 14: “Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij.”

Luc Blomme schilderde, op vraag van priester Pradip Smagge, in zijn typerende stijl, de herder met zijn kudde in groene weiden. Ongeveer de helft van het schilderij bestaat uit ‘groene weiden’, verwijzend naar de woorden in Psalm 23, 2a: “Hij laat mij rusten in groene weiden.”

De herder op het schilderij weet waar de groene weiden zijn. Zijn kudde bestaat uit jonge en oudere dieren. Het vermoeide schaapje draagt hij op zijn sterke schouders.

Linksboven kan je de donkerrode kleuren zien die verwijzen naar het donker dal, de moeilijke perioden in het leven. Rechts zie je de warme kleurtinten van Gods liefde en aanwezigheid. Luc Blomme schildert God, het goddelijke, altijd als de witte kern van cirkels die uitdeinen van geel, naar oranje, naar rood. God als onkenbaar mysterie, straalt als het ware zijn liefde uit, liefde die gekend wil worden. In de liefde kunnen wij God kennen.

Het schilderij ademt rust, vertrouwen en vrede uit. God is de herder die ons doet rusten in groene weiden.