Het team van de Pastorale Eenheid Groene Weiden Damme

Aangesteld door vicaris Marc Steen op zondag 18 oktober 2020:

  • Andrea Lamote
  • Hilde Pauwaert (parochieassistente)
  • Geert Slabbinck
  • Pradip Smagge (pastoor)
  • Annemie Snauwaert
  • Anne-Marie Viaene
  • Patrick Vienne

Vicaris Marc Steen: “De dienst van de leiding van een pastorale eenheid berust bij het team, dat werkt in samen gedragen verantwoordelijkheid. Als team zijn jullie verantwoordelijk voor de werking van de gehele pastorale eenheid. De pastoor, die ook deel uitmaakt van het team, coördineert de werking van het team en is de eindverantwoordelijke tegenover de bisschop. Als team hebben jullie de taak om verder te werken aan een gedragen en gedeelde visie over liturgie, diaconie en catechese en verkondiging. Jullie denken na over de pastorale prioriteiten en proberen deze om te zetten in actieplannen en initiatieven. Zijn jullie bereid om deze verantwoordelijkheid op te nemen?”

Antwoord van de teamleden: “Gedragen door ons geloof, verbonden met onze gemeenschap en in de kracht van Jezus’ Geest willen wij deze verantwoordelijkheid opnemen in dienst van onze nieuwe Pastorale Eenheid Groene Weiden Damme. Wij willen dit doen in een goede samenwerking met allen, die werkzaam zijn in deze pastorale eenheid.”

Fotoalbum aanstellingsviering

Flickr Album Gallery Pro Powered By: WP Frank