De naam van onze pastorale eenheid is ontleend aan Psalm 23, 2a “groene weiden”. Maar belangrijker dan de naam is de volledige inhoud van deze psalm voor onze pastorale aanpak.

Psalm 23

In de versie van NBV21 (=Nieuwe Bijbelvertaling 2021)

Een psalm van David.

 1. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
 2. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water,
 3. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.
 4. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
 5. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
 6. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik verblijf in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.

In deze versie zijn de eerbiedshoofdletters terug in voege gebracht in woorden die verwijzen naar God, Jezus en de heilige Geest.

In vers 6 staat in het Hebreeuws een woord dat zowel ‘ik keer terug’ als ‘ik verblijf’ kan betekenen. Op het eerste gezicht ligt ‘ik verblijf’ het meest voor de hand. Die betekenis past het beste bij het beeld dat in het slot van deze psalm centraal staat: het beeld van de gastheer die zijn gast (de ik-persoon) aan tafel uitnodigt, verzorgt en beschermt. Waarom koos de NBV voor ‘ik keer terug’? Dat is omdat men een verband zag met vers 3, waar men wilde vertalen: ‘Hij brengt mij behouden terug.’ Dan zou er tussen vers 3 en vers 6 een mooie parallel ontstaan. Toch is dat niet gebeurd: in vers 3 kwam in de NBV uiteindelijk de gangbare vertaling ‘Hij geeft mij nieuwe kracht’ te staan. De optie ‘Hij brengt mij behouden terug’ werd nog wel in een voetnoot bij de vertaling genoemd als mogelijk alternatief. Die voetnoot wordt echter geschrapt in de NBV21, omdat de optie ‘Hij brengt mij behouden terug’ door vrijwel alle uitleggers afgewezen wordt. Daarmee komt de keuze voor ‘ik keer terug’ in vers 6 echter op losse schroeven te staan. Het verdient dan de voorkeur om ook hier te kiezen voor de meer gangbare vertaling met ‘ik verblijf’. (Bron: voorpublicatie NBV21)

Psalm 23

In de versie van NBV (=Nieuwe Bijbelvertaling 2004)

Een psalm van David.

 1. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
 2. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water,
 3. hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.
 4. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
 5. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
 6. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.