De naam van onze pastorale eenheid is ontleend aan Psalm 23, 2a “groene weiden”. Maar belangrijker dan de naam is de volledige inhoud van deze psalm voor onze pastorale aanpak.

Psalm 23

In de versie van NBV21 (=Nieuwe Bijbelvertaling 2021)

Een psalm van David.

 1. De HEER is mijn herder,
  het ontbreekt mij aan niets.
 2. Hij laat mij rusten in groene weiden
  en voert mij naar vredig water,
 3. Hij geeft mij nieuwe kracht
  en leidt mij langs veilige paden
  tot eer van zijn naam.
 4. Al gaat mijn weg
  door een donker dal,
  ik vrees geen gevaar,
  want U bent bij mij,
  uw stok en uw staf,
  zij geven mij moed.
 5. U nodigt mij aan tafel
  voor het oog van de vijand,
  U zalft mijn hoofd met olie,
  mijn beker vloeit over.
 6. Geluk en genade volgen mij
  alle dagen van mijn leven,
  ik verblijf in het huis van de HEER
  tot in lengte van dagen.

Psalm 23

In de versie van NBV (=Nieuwe Bijbelvertaling 2004)

Een psalm van David.

 1. De HEER is mijn herder,
  het ontbreekt mij aan niets.
 2. Hij laat mij rusten in groene weiden
  en voert mij naar vredig water,
 3. hij geeft mij nieuwe kracht
  en leidt mij langs veilige paden
  tot eer van zijn naam.
 4. Al gaat mijn weg
  door een donker dal,
  ik vrees geen gevaar,
  want u bent bij mij,
  uw stok en uw staf,
  zij geven mij moed.
 5. U nodigt mij aan tafel
  voor het oog van de vijand,
  u zalft mijn hoofd met olie,
  mijn beker vloeit over.
 6. Geluk en genade volgen mij
  alle dagen van mijn leven,
  ik keer terug in het huis van de HEER
  tot in lengte van dagen.

Psalm 23 / Basisbijbel

Een lied van David.

 1. De Heer zorgt voor mij zoals een herder voor zijn schapen zorgt. 
  Ik kom niets tekort.
 2. Hij laat mij rusten in groene velden.
  Hij laat mij drinken uit rustige stroompjes.
 3. Hij geeft me kracht.
  Hij helpt me om te leven zoals Hij het wil,
  omdat Hij dat heeft beloofd.
 4. Zelfs als ik door een diep, donker dal ga,
  een dal van moeilijkheden,
  ben ik nergens bang voor, want U bent bij mij.
  Met uw stok en uw herdersstaf
  beschermt U mij en stuurt U mij bij.
  Het troost mij dat U dat doet.
 5. Mijn vijanden zien hoe goed U voor mij bent:
  U zet een feestmaaltijd voor mij neer.
  U zalft mijn hoofd met zalf-olie.
  U schenkt mijn beker zó vol dat hij overloopt.
 6. Uw goedheid en liefde zijn mijn leven lang bij mij.
  Ik mag mijn hele leven dicht bij U zijn.

Psalm 23 / Statenvertaling (1637)

 1. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
 2. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
  Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.
 3. Hij verkwikt mijn ziel; 
  Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
 4. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods,
  ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij;
  Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
 5. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht,
  tegenover mijn tegenpartijders;
  Gij maakt mijn hoofd vet met olie,
  mijn beker is overvloeiende.
 6. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen
  al de dagen mijns levens;
  en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.

Psalm 23 / Bijbel in gewone taal (2014)

 1. De Heer zorgt voor mij,
  zoals een herder voor zijn schapen zorgt.
  Hij geeft me alles wat ik nodig heb.
 2. Hij leidt mij,
  zoals een herder zijn schapen leidt
  naar groen gras en fris water.
 3. Bij de Heer ben ik veilig,
  hij geeft mij nieuwe kracht,
  zo goed is hij.
 4. Ik ben niet bang,
  ook al is er gevaar,
  ook al is het donker om mij heen.
  Want u bent bij mij, Heer.
  U beschermt me,
  u geeft mij moed.
 5. U nodigt mij uit in uw tempel.
  U zorgt goed voor mij.
  U geeft me te eten en te drinken,
  meer dan genoeg.
  En al mijn vijanden kunnen dat zien.
 6. U geeft me geluk en liefde,
  altijd en overal.
  Ik zal bij u zijn in uw tempel,
  mijn hele leven lang.

Psalm 23 / De nieuwe psalmberijming

 1. Mijn herder is de HEER, zijn hand behoedt mij.
  Ik heb genoeg, want zijn genade voedt mij.
  Genieten mag ik in een groene weide;
  Hij wil mij naar verfrissend water leiden.
  Hij geeft mij nieuwe kracht en blijft mij leren
  om Hem te volgen en zijn naam te eren.
 2. Al grijnst de dood mij toe in diepe dalen,
  U zorgt ervoor dat ik niet zal verdwalen.
  Ik ken geen angst, want U blijft aan mijn zijde.
  Waar er gevaar dreigt, komt U tussenbeide:
  wanneer de wilde dieren mij belagen,
  zult U ze met uw stok en staf verjagen.
 3. U nodigt mij aan tafel om te eten.
  Mijn vijand ziet het; zelf wordt hij vergeten.
  U zalft mij, laat mijn beker overstromen.
  Uw liefde zal mij steeds weer overkomen;
  uw trouw zult U mij altijd blijven tonen.
  Ik mag voorgoed in uw nabijheid wonen.

Psalm 23 / NBG vertaling (1951)

De HERE is mijn herder

 1. Een psalm van David.
  De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets;
 2. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
  Hij voert mij aan rustige wateren;
 3. Hij verkwikt mijn ziel.
  Hij leidt mij in de rechte sporen
  om zijns naams wil.
 4. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
  ik vrees geen kwaad,
  want Gij zijt bij mij;
  uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
 5. Gij richt voor mij een dis aan
  voor de ogen van wie mij benauwen;
  Gij zalft mijn hoofd met olie,
  mijn beker vloeit over.
 6. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
  al de dagen van mijn leven;
  ik zal in het huis des HEREN verblijven
  tot in lengte van dagen.

Psalm 23 / Huub Oosterhuis

Mijn herder is de Heer,
het zal mij nooit aan iets ontbreken.

Hij brengt mij in een oase van groen
daar strek ik mij uit aan de rand van het water
daar is het goed rusten.
Ik kom weer tot leven, dan trekken wij verder,
vertrouwde wegen, Hij voor mij uit.
Want God is zijn naam.

Al moet ik het duister in van de dood,
ik ben niet angstig, U bent toch bij me,
onder uw hoede durf ik het aan.

Gij nodigt mij aan uw eigen tafel,
en allen die tegen mij zijn
moeten het aanzien: dat Gij mij bedient,
dat Gij mij zalft, mijn huid en mijn haren,
dat Gij mijn beker vult tot de rand.

Overal komen geluk en genade
mij tegemoet, mijn leven lang.
En altijd kom ik terug in het huis
van de Heer, tot in lengte van dagen.

Psalm 23 /Oude berijming (1773)

De God des heils wil mij ten Herder wezen.
‘k Heb geen gebrek, ‘k heb geen gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,
Aan d’ oevers van zeer stille waatren leiden.
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn Naam, mijn treden
In ’t effen spoor van Zijn gerechtheden.

Ik vrees niet, neen, schoon ik door duistre dalen,
In doodsgevaar bekommerd om moest dwalen.
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden;
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden.
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen,
De tafel aan, voor mijner haatren ogen.

Gij zalft mijn hoofd, Gij doet mijn blijdschap groeien,
En van Uw heil mijn beker overvloeien,
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven,
Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven.
Zodat ik in het heilig huis des Heeren,
Een lange reeks van dagen, blijf verkeren.

Psalm 23 / Marjet De Jong (kinderen)

Weet je hoe God is?
Hij is mijn herder!
Er wordt heel goed voor mij gezorgd.
Hij brengt me naar koel water
als ik dorst heb.
Hij wijst mij de goede weg
als ik verdwaal.
Al moet ik door doodenge dalen,
ik ben niet bang,
want U beschermt me
met een stok en een knots.
En als we thuis zijn,
zet u mijn tafel vol heerlijkheden
om jaloers op te worden, zo veel.
Mijn beker is vol tot de rand
en U zalft mijn vermoeide hoofd.
Ja, God, U bent goed voor me en lief
alle dagen van mijn leven.
Ik kom altijd weer bij U terug.

Psalm 23 / Luister je God? 

Vijftig psalmen voor kinderen en jonge tieners, Averbode 2007

De Heer is mijn herder.
Als ik Hem volg,
zal het mij nooit
aan iets ontbreken.
Hij geeft mij kracht
en leidt mij langs
veilige, vriendelijke wegen.
Want dat heeft Hij beloofd.
Zelfs als ik door het dal
van de dood moet gaan,
wijst Hij mij de weg.
Nooit laat Hij mij alleen.
Zijn liefde en vriendschap
blijven mij volgen,
alle dagen van mijn leven.
Want God is zijn naam!

Psalm 23 / Het begon met licht, bijbelverhalen voor groot en klein

Ik zing voor God
ik zing van een herder
met een warme jas
hij bracht mij, zijn schaap,
naar lekker groen gras

daar mocht ik rusten
aan een koele bron
en water drinken
zoveel ik maar kon

waar ik ook heenga
ik zal nooit verdwalen
als de herder me mist
komt hij me halen

moet ik door het donker
heel eng en heel lang?
de herder gaat mee
zo ben ik niet bang

waar ik ook zit
nooit word ik vergeten
hij brengt me naar huis
en ik mag blijven eten

God dekt een tafel
vol heerlijke spullen
ik schuif lekker aan
en mag nu gaan smullen

ik ben altijd welkom
de deur heeft geen slot
ik blijf altijd wonen
in het huis van mijn God.

Psalm 23 / Erwin Roosen

De Heer is mijn herder.
Als ik Hem volg, zal het mij nooit aan iets ontbreken.
Hij geeft mij kracht en leidt mij langs veilige, vriendelijke wegen.
Want dat heeft Hij beloofd.
Zelfs als ik door het dal van de dood moet gaan, wijst Hij mij de weg.
Nooit laat Hij mij alleen.
Zijn liefde en vriendschap blijven mij volgen, alle dagen van mijn leven.
Want God is zijn naam!

Psalm 23 / Chantal Leterme

God is mijn herder.
Er ontbreekt mij niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en zorgt ervoor dat ik water kan drinken.
Hij geeft mij kracht en leidt mij langs veilige paden
want God is zijn naam.
Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik ben niet bang, want Jij God, bent bij me.
Jouw bescherming geeft me moed.
Jij nodigt me uit aan tafel
Je zalft mijn hoofd met olie,
en vult mijn beker tot de rand.
En dat allemaal voor het oog van wie tegen me is.
Geluk en genade volgen me alle dagen van mijn leven,
En altijd kom ik terug in het huis van God daar wil ik voor altijd wonen.

Psalm 23 / Psalm van het verloren schaap 

Karel Eykman, Met open ogen, NZV/Fontein, 2007

Was ik een schaap
was hij mijn herder
was ik een schaap
bracht hij me verder.

Hij wist waar groen grasland was
en fris helder water.
Als ik weg wilde lopen
gaf hij mij een tik met zijn stok.
En was ik zoek
ging hij mij zoeken.
Was ik stom
ging ik verdwalen
hij keerde om
om mij te halen.

Ik was niet bang
want hij was bij me.
Al moesten we langs
smalle enge paden
ik durfde best
want leeuwen of wolven
jaagt hij de stuipen op het lijf.
Wie kwaad wil doen
die lacht hij vierkant uit.

Ik voelde mij goed
kon op hem bouwen.
Ik kreeg weer moed
had weer vertrouwen.
Hij moedigt mij aan
en maakt mij dapper.
Met hem erbij lukt het mij
alle dagen van mijn leven.

Was ik een schaap
dan wist ik het wel.