“Een geschiedenis van één pastoor per parochie naar één pastoor voor verschillende parochies en uiteindelijk één pastoor voor alle parochies…”

 

Tussen 1950 en 2020 zijn er ongeveer 40 pastoors geweest in de parochies van groot-Damme.

 

Pastoors per parochie

Vanaf ongeveer 1950 tot oprichting federatie Moerkerke in juli 1999.

Damme

1951-1956 André Gheysen

1956-1962 Hector Forrez

1962-1983 Georges Dierickx Visschers

1983-1990 Robert Verduyn

1990-2004 Lode(wijk) Monbaliu

Den Hoorn

1947-1957 Marcel Van de Sompele

1957-1962 Dries Houvenaeghel

1962-1968 Antoon Boydens

1968-1973 Oscar Robert

1973-1994 Kamiel Ackaert (vanaf 1984 ook Lapscheure)

Hoeke

1950-1954 Hilaire Depuydt

1952-1954 Julien Ide (missionaris van het H. Hart, hulppriester)

1954-1955 Daniël Lammertyn

1955-1959 Maurice Pollet

1959-1966 Antoon Naert

1966-1971 Albert Morlion

1971-1994 Jozef Rathé

1994-1994 Willy Parmentier (administrator van april tot oktober)

1994-1999 paters Leopold Vermeersch (administrator), Jules Bollen (hulppriester), Piet De Cannière (hulppriester tot 1995), Theophiel Horsten (maart-september 1997)

Lapscheure

1959-1984 Maurice Pollet

1984-1994 Kamiel Ackaert

1994-1999 Willy Parmentier

Moerkerke

1953-1972 Julien Tyvaert

1972-1976 Valeer Van Voren (ook Vivenkapelle)

1976-1986 Gaby Goethals

1986-1994 Erik Dewandel

1994-1999 paters Leopold Vermeersch, Jules Bollen en Piet De Cannière (ook Hoeke)

Oostkerke

1945-1957 Remi Arthur Vande Kerckhove

1957-1963 Gaston Mayens

1963-1977 Marcel Depauw

1977-1982 Norbert Vanmaekelberghe

1982-1999 Georges Spaens

Sijsele

1951-1958 Joseph Berten

1958-1978 Caesar Denorme

1978-1992 Robert Verhelst

1992-2004 Christophe Thienpont

1992-1997 Willy Parmentier (hulppriester)

2002-2013 José Brusselle (hulppriester)

Vivenkapelle

1959-1976 Valeer Van Voren (vanaf 1972 ook Moerkerke)

1986-1987 Odiel Denorme

1987-1990 Joseph De Meester

1990-2004 Maurice Decoster

Pastoors en diaken federatie Moerkerke

Van juli 1999 tot en met oprichting federatie Damme in 2004. Let wel, de parochies Damme, Sijsele en Vivenkapelle bleven tot 2004 zelfstandige parochies…

1999-2009 Johan Loones (moderator, woonplaats Moerkerke)

1999-2009 Piet Buysse (medepastoor, woonplaats Oostkerke)

2001-2004 André Maeghe (diaken, woonplaats Hoeke)

Pastoors en diakens federatie Damme

Vanaf 2004 behoren alle parochies tot de federatie Damme.

2004-2009 Johan Loones (moderator, woonplaats Moerkerke)

2004-2013 Christophe Thienpont (vanaf 2009 moderator, woonplaats Sijsele)

2004-2013 José Brusselle (hulppriester, woonplaats Sijsele)

2010-2015 Daniël Devisch (diaken op rust, contactpersoon en woonplaats Damme)

2013-2017 Paul de Bois (moderator, woonplaats Sijsele)

2017-2020 Pradip Smagge (moderator, woonplaats Moerkerke)

2001-2018 André Maeghe (diaken, woonplaats Hoeke)

2004-2007 Lode(wijk) Monbaliu (woonplaats Damme)

2009-2011 Piet Buysse (hulppriester, woonplaats Oostkerke)

2009-2017 Hendrik De Leersnijder (woonplaats Moerkerke)

Pastoor en parochieassistent Pastorale Eenheid Groene Weiden Damme

Vanaf oktober 2020…

2019- … Hilde Pauwaert (woonplaats Brugge)

2020- … Pradip Smagge (woonplaats Moerkerke)