Hier kan je enkele liederen (liedteksten en partituren) vinden die eigen zijn aan onze pastorale eenheid of gelinkt zijn aan de devotie in een bepaalde kerk. Met dank aan organist Marnix Annys om enkele liederen in te spelen via het orgel in de kerk van Sint-Rita in Den Hoorn.

Lied bij het Mirakelkruis in de kerk van Damme

Klik hier voor de partituur van O kruisbeeld door vissers ontdekt aan het strand. Dit lied wordt o.a. elk jaar gezongen op 15 augustus.

Liederen bij de St.-Ritadevotie in de kerk van Den Hoorn

Klik hier voor tekst en partituur van Heilige Rita, vrouw van God. Dit lied wordt steevast elke donderdagavond gezongen tijdens de eucharistie.

Klik hier voor tekst en partituur van De wonderroos van Cascia. Dit lied wordt o.a. elk jaar gezongen op de feestdag van St.-Rita (22 mei).

Lied bij het Mariabeeld in de kerk van Vivenkapelle

Klik hier voor tekst en partituur van O Lieve Vrouw van Viven. Dit lied wordt o.a. elk jaar gezongen tijdens de kermismaandagviering.

Refrein bij Psalm 23

Klik hier voor de partituur van Mijn herder is de Heer.

Lijflied spiritualiteit groene weiden

Klik hier voor tekst en partituur van Ik ben hier om jou te dienen.