MéGà Jeugdkoor – Jeugd & Plus & Adults

Sint-Martinuskoor

  • Dirigent: Patrick Vienne
  • Organist: Marnix Annys

DaMoRi

Stopgezet op woensdag 15 september 2021. Hier de tekst die verscheen in KERK&leven op woensdag 22 september 2021:

Federaal koor DaMoRi is uitgezongen…

Stilletjes aan komt het gewone leven weer op gang na de corona pandemie die ons allen heel wat beperkingen oplegde.  Zoals in vele verenigingen werd ook ons Federaal koor DaMoRi hierdoor volledig stilgelegd en dit sinds maart 2020. Begin juli werden alle actieve koorleden bevraagd over hun idee, hun goesting om terug te zingen. Uiteraard waren de reacties verschillend maar toch zag een meerderheid dit niet meer zitten en dit om verscheidene redenen zoals : repetities en uitvoeringen wegen zwaar / ouderdom / de stem is niet meer hetzelfde / inzet en goesting is weg / tijd voor rust enzovoort. De ene wilde nog even doorgaan, de anderen wilden liever meteen stoppen. Maar als er na al die jaren sleet op dit samenzijn komt en hier en daar wat ruis op de stemmen, laat je die sleet maar beter geen sleur worden!

Hierna kwam het DaMoRi bestuur samen om dit alles te evalueren en werd het besluit genomen om te stoppen. We beseffen allemaal dat we een heel mooie tijd hadden vandaar dat het ook goed is om in schoonheid te kunnen afronden. Het slotakkoord is dus in zicht!

De afgelopen jaren beleefden we heel mooie, leerzame zangstonden zelfs met het aanleren van vreemde talen.  Sommigen zingen reeds een heel lange tijd, aanvankelijk in het plaatselijk parochiekoor (Damme, Moerkerke of Sint-Rita) en stapten later (vanaf 2009) mee in het Federaal koor DaMoRi wat een heel goede beslissing was, dit onder de gedreven bezieling van Hans. Dit betekende niet alleen de uitvoeringen, concerten en optredens maar ook de wekelijkse repetities bijwonen. 

ALS DIT GEEN PLUIM IS VOOR JARENLANGE INZET!

Er waren ook leuke momenten: de jaarlijkse fietstochten- en zomer uitstappen, Sint-Ceciliafeesten, de nieuwjaar bijeenkomsten en etentjes. Ja, we mogen wel zeggen: het was leuk en deugddoend en keken telkens weer uit mekaar in het koor te mogen ontmoeten. Kortom, we hebben samen onvergetelijke jaren gekend!

DAARVOOR EEN HEEL GROTE DANK U WEL AAN ALLE KOORLEDEN OM DIT SAMEN ZIJN!

Natuurlijk zal niemand het enthousiasme, het geloof in ons koor, de grote inzet, het geduld…van onze dirigent Luc ontkennen en dit mogen we zeker niet vergeten. We hadden geluk met hem als dirigent, zijn professionele kennis was een grote meerwaarde en hierdoor maakten we een grote sprong! De mooie 4-stemmige uitvoeringen, concerten (Mariale / Kerst / Kitanda / De Madammen), huwelijken, Sint-Ritafeesten, Sint-Ceciliavieringen, de Hoogdagen, optredens in De Stek en nog vele andere, het zal ons allemaal bijblijven en dit kunnen we in de toekomst allen heel erg koesteren. Iedereen van ons zal steeds met heimwee terugdenken aan Tibie Paiom, De fanfare, Mis van Perosi, an Irish blessing en last but not least het mooie Halleluja van Cohen.

Maar we gaan ook niet zo maar uiteen, we doen het in de stijl dat we kennen bij DaMoRi met een gezellig samen zijn. En uiteraard vergeten we ook de partners niet want ook zij hebben al die jaren hun steentje bijgedragen tot het gekende resultaat van DaMoRi. Voor zij die het zingen niet kunnen missen en verder gaan in een ander koor: veel succes gewenst!

En hoe zeggen ze dit ook weer? Aan alle mooie liedjes komt een eind!

Het bestuur DaMoRi: Carlos, Daniël, Gerard, Rosette, Johan en Marnix