Groep Sijsele


Infoavond vormselcatechese

Woensdag 25 november 2020 om 20 uur in de kerk van Sijsele.

Ouders van vormsel-kandidaten zijn verwacht op deze infoavond om de uitleg te vernemen over het hoe en wat van de vormselcatechese 2021.


Activiteitenkalender 2021

Gelet de huidige coronamaatregelen zullen we een minimale catechese voorbereiden.

30/05 Vormselviering om 10.30 uur (volgens de coronamaatregelen die er dan gelden, kan er een tweede viering ingelast worden om 9 uur)


Inschrijvingsgeld

We vragen een bijdrage voor de parochiewerking en deelname in de onkosten (o.a. voor de verzekering, benodigdheden catechese). Wil 30 euro overschrijven op 'PE groene weiden', Vissersstraat 56, 8340 Moerkerke, BE83 7380 3010 8115 (BIC: KREDBEBB), met in de mededeling Vormsel Sijsele 2021 en de naam van de vormeling.


Inschrijven

Op voorhand best deze gegevens bij de hand houden: domicilieadres ten tijde van het doopsel van jullie kind.

Na het formulier ingevuld te hebben ontvangen jullie een e-mail

  • met een overzicht van de ingevulde gegevens

  • met een ingevuld "aanvraagformulier initiatiesacramenten kinderen met privacyverklaring"

Deze documenten dienen gewoon ter info en ter inzage, wij zorgen voor een uitprint van de privacyverklaring om door jullie op een later tijdstip te laten ondertekenen.

Online inschrijven kan vanaf woensdag 2 december tot en met woensdag 16 december 2020. Na die datum, gelieve contact op te nemen met parochieassistente Hilde Pauwaert: hilde@groeneweiden.be