Groep Sijsele

voor de twaalfjarigen uit de parochies van Sijsele en Damme.

Vormselverantwoordelijke: Roland Van De Velde, 0477 33 93 68, vandevelderoland@skynet.be

Vormselcatechisten: Nadine Keirse, Hilde Pauwaert, Sandra Reyserhove, Shana Sarasyn, Roland Van De Velde, Sabine Wittevrongel en priester Pradip Smagge (soms ook Elke Demeulenaere en Sharon Reyserhove)


Infoavond 20/11 Vormselcatechese 2020

Ouders van vormsel-kandidaten zijn verwacht op deze infoavond om de uitleg te vernemen over het hoe en wat van de vormselcatechese. Gelieve ook jullie agenda mee te brengen.


Activiteitenkalender 2020

11-12/01 Vormselweekend in De Karmel Chirohuis Brugge

08/02 Jeugdviering om 19 uur (daarna carnavalsfeest in parochiezaal De Kring)

07/03 Jeugdviering om 19 uur

Omwille van de maatregelen i.v.m. verspreiding coronavirus worden volgende activiteiten geschrapt:

15/03 Catechese bijwonen van een doopviering (14 uur tot 17 uur)

11/04 Paaswake om 19 uur in de kerk van Sijsele (samen met groep Moerkerke)

26/04 Catechese (14 uur tot 17 uur)

01/05 Vormseltocht (startpunt om 9 uur in Hoeke, eindpunt Sijsele om 15.30 uur)

09/05 Jeugdviering om 19 uur (kruisjes)

18/05 Repetitie om 18.30 uur (einde 20 uur)

22/05 Repetitie om 18.30 uur (einde 20 uur)

24/05 Vormselviering om 10.30 uur (daarna receptie in de school)


Inschrijvingsgeld

We vragen een deelname in de onkosten (o.a. voor de verzekering, materiaal catechese, hapje en drankje, receptie na de vormselviering). Wil 30 euro overschrijven op 'Federatie Damme' Vissersstraat 56, 8340 Moerkerke, BE83 7380 3010 8115 (BIC: KREDBEBB), met in de mededeling Vormsel 2020 en de naam van de vormeling.

Wie meegaat op startweekend naar de Karmel schrijft voor de deelname aan dit weekend 45 euro over op 'Federatie Damme' Vissersstraat 56, 8340 Moerkerke, BE83 7380 3010 8115 (BIC: KREDBEBB), met in de mededeling Weekend 2020 en de naam van de vormeling.


Inschrijven

Op voorhand best deze gegevens bij de hand houden: domicilieadres ten tijde van het doopsel van jullie kind.

Na het formulier ingevuld te hebben ontvangen jullie een e-mail

  • met een overzicht van de ingevulde gegevens
  • met een ingevuld "aanvraagformulier initiatiesacramenten kinderen met privacyverklaring"

Deze documenten dienen gewoon ter info en ter inzage, wij zorgen voor een uitprint van de privacyverklaring om door jullie op een later tijdstip te laten ondertekenen.

Online inschrijven kon tot en met 2 december 2019. Na die datum, gelieve contact op te nemen met priester Pradip Smagge: info@groeneweiden.be

Attest voor het werk 2020

Klik hier om een pdf uit te printen om zelf in te vullen.