Groep Moerkerke

voor de twaalfjarigen uit de parochies van Den Hoorn, Hoeke, Lapscheure, Moerkerke, Oostkerke en Vivenkapelle.

Vormselverantwoordelijke: Carla Pieters, 050 50 10 25, christian.soete@telenet.be

Catechisten: Sofie Degroote, parochieassistente Hilde Pauwaert, Carla Pieters en priester Pradip Smagge (soms ook Nele Hillewaert)


Infoavond 28/11 Vormselcatechese 2020 om 20 uur in de kerk van Moerkerke

Ouders van vormsel-kandidaten zijn verwacht op deze infoavond om de uitleg te vernemen over het hoe en wat van de vormselcatechese. Gelieve ook jullie agenda mee te brengen.


Activiteitenkalender 2020

12/01

08.30 Startcatechese

10.30 Vormselaanvraagviering (waarbij ook de gezinnen aanwezig zijn)

26/02

17.00 Catechese

19.00 Aswoensdagviering (waarbij ook de gezinnen aanwezig zijn)

Omwille van de maatregelen i.v.m. verspreiding coronavirus worden volgende activiteiten geschrapt:

11/04

19.00 Paaswake (in de kerk van Sijsele, samen met de groep Sijsele, waarbij ook de gezinnen aanwezig zijn)

16/04

08.00 Dagactiviteit Karmelklooster Brugge (terug in Moerkerke om 17.00)

01/05

09.00 Vormseltocht (startpunt Hoeke, eindpunt Sijsele om 15.30)

16/05

17.30 Catechese

19.30 Vormselwake (waarbij ook de gezinnen, meter en peter aanwezig zijn)

18/05 19.00 Repetitie (einde 20 uur)

20/05 19.00 Repetitie (einde 20.30 uur)

22/05 19.00 Repetitie (einde 20.30 uur)

23/05 15.00 Vormselviering (waarbij ook de gezinnen, meter en peter aanwezig zijn)


Inschrijvingsgeld

We vragen een deelname in de onkosten (o.a. voor de verzekering, materiaal catechese). Wil 30 euro overschrijven op 'Vormelingen federatie Damme' Vissersstraat 56, 8340 Moerkerke, BE54 6528 1993 2897 met in de mededeling de naam van de vormeling.


Inschrijven

Op voorhand best deze gegevens bij de hand houden: domicilieadres ten tijde van het doopsel van jullie kind.

Na het formulier ingevuld te hebben ontvangen jullie een e-mail

  • met een overzicht van de ingevulde gegevens
  • met een ingevuld "aanvraagformulier initiatiesacramenten kinderen met privacyverklaring"

Deze documenten dienen gewoon ter info en ter inzage, wij zorgen voor een uitprint van de privacyverklaring om door jullie op een later tijdstip te laten ondertekenen.

Online inschrijven kon tot en met 2 december 2019. Na die datum, gelieve contact op te nemen met priester Pradip Smagge: info@groeneweiden.be

Attest voor het werk 2020

Klik hier om een pdf uit te printen om zelf in te vullen.