Groep Moerkerke

voor de twaalfjarigen uit de parochies van Den Hoorn, Hoeke, Lapscheure, Moerkerke, Oostkerke en Vivenkapelle.

Vormselverantwoordelijke: Carla Pieters, 050 50 10 25, christian.soete@telenet.be

Catechisten: Sofie Degroote, Hilde Pauwaert, Carla Pieters en priester Pradip Smagge (som ook Nele Hillewaert)


Infoavond 28/11 Vormselcatechese 2020

Ouders van vormsel-kandidaten zijn verwacht op deze infoavond om de uitleg te vernemen over het hoe en wat van de vormselcatechese. Gelieve ook jullie agenda mee te brengen.


Activiteitenkalender 2020

28/11 Infoavond om 20 uur in de kerk van Moerkerke

12/01 Startcatechese en vormselaanvraagviering om 10.30 uur

26/02 Aswoensdagviering om 19 uur (catechese om 17 uur)

28/02 Vormseltocht (start om 10 uur in de kerk van Hoeke, samen met de groep Sijsele)

… Catechese bijwonen van een doopviering

11/04 Paaswake om 19 uur in de kerk van Sijsele (samen met de groep Sijsele)

14 of 16/04 Dagactiviteit Karmelklooster Brugge

16/05 Vormselwake om 19.30 uur (catechese om 17.30 uur)

18/05 Repetitie om 19 uur (einde 20 uur)

20/05 Repetitie om 19 uur (einde 20.30 uur)

22/05 Repetitie om 19 uur (einde 20.30 uur)

23/05 Vormselviering om 15 uur


Inschrijvingsgeld

We vragen een deelname in de onkosten (o.a. voor de verzekering, materiaal catechese). Wil 30 euro overschrijven op 'Vormelingen federatie Damme' Vissersstraat 56, 8340 Moerkerke, BE54 6528 1993 2897 met in de mededeling de naam van de vormeling.


Inschrijven

Op voorhand best deze gegevens bij de hand houden: domicilieadres ten tijde van het doopsel van jullie kind.

Na het formulier ingevuld te hebben ontvangen jullie een e-mail

  • met een overzicht van de ingevulde gegevens
  • met een ingevuld "aanvraagformulier initiatiesacramenten kinderen met privacyverklaring"

Deze documenten dienen gewoon ter info en ter inzage, wij zorgen voor een uitprint van de privacyverklaring om door jullie op een later tijdstip te laten ondertekenen.

Online inschrijven kan tot en met 2 december 2019.

Daarna, gelieve contact op te nemen met priester Pradip Smagge: info@groeneweiden.be


Attest voor het werk 2020

Klik hier om een pdf uit te printen om zelf in te vullen.