Groep Moerkerke

voor de twaalfjarigen uit de parochies van Den Hoorn, Hoeke, Lapscheure, Moerkerke, Oostkerke en Vivekapelle.

Vormselverantwoordelijke: Carla Pieters, 050 50 10 25, christian.soete@telenet.be

Catechisten: Sofie Degroote, Hilde Pauwaert, Carla Pieters en priester Pradip Smagge


Attest voor het werk 2019

Klik hier om een pdf uit te printen om zelf in te vullen.


Activiteitenkalender 2019

(klik hier voor een afdrukbare versie)

06/01 Start van de catechese (8.30 uur tot 11.30 uur)

10/02 Tweede catechese is gekoppeld aan het bijwonen van een doopviering (14 uur tot 16 uur)

06/03 Derde catechese (17 uur tot 20 uur)

11/04 Vierde catechese (8 uur tot 17 uur)

20/04 Paaswake in de kerk van Sijsele (18.30 uur tot 20.30 uur, samen met de vormselkandidaten groep Sijsele)

25/05 Vijfde catechese (18 uur tot 21 uur, om 20 uur is er een vormselwake samen met de gezinnen en meters, peters van de vormselkandidaten)

04/06 Repetitie (19 uur tot 20 uur)

06/06 Repetitie (19 uur tot 20.30 uur)

07/06 Repetitie (19 uur tot 20.30 uur)

08/06 Vormselviering om 15 uur (tot ongeveer 16.30 uur)


Inschrijvingsgeld

We vragen een deelname in de onkosten (o.a. voor de verzekering, materiaal catechese). Wil 20 euro overschrijven op 'Vormelingen federatie Damme' Vissersstraat 56, 8340 Moerkerke, BE54 6528 1993 2897 met in de mededeling de naam van de vormeling.


Inschrijven

Op voorhand best deze gegevens bij de hand houden: domicilieadres ten tijde van het doopsel van jullie kind.

Na het formulier ingevuld te hebben ontvangen jullie een e-mail

  • met een overzicht van de ingevulde gegevens
  • met een ingevuld "aanvraagformulier initiatiesacramenten kinderen met privacyverklaring"

Deze documenten dienen gewoon ter info en ter inzage, wij zorgen voor een uitprint van de privacyverklaring om door jullie op een later tijdstip te laten ondertekenen.

Online inschrijven kon tot en met 3 december 2018.

Daarna, gelieve contact op te nemen met priester Pradip Smagge: info@groeneweiden.be