"Hij laat mij rusten in groene weiden." (Psalm 23,2a)

Psalm 23 (NBV 2004)

1a De Heer is mijn herder,

1b het ontbreekt mij aan niets.


2a Hij laat mij rusten in groene weiden

2b en voert mij naar vredig water,

3a hij geeft mij nieuwe kracht

3b en leidt mij langs veilige paden

3c tot eer van zijn naam.


4a Al gaat mijn weg

door een donker dal,

4b ik vrees geen gevaar,

4c want u bent bij mij,

4d uw stok en uw staf,

zij geven mij moed.


5a U nodigt mij aan tafel

voor het oog van de vijand,

5b u zalft mijn hoofd met olie,

5c mijn beker vloeit over.


6a Geluk en genade volgen mij

alle dagen van mijn leven,

6b ik keer terug in het huis van de Heer

6c tot in lengte van dagen.

Psalm 23 (NBV 2021)

1a De Heer is mijn herder,

1b het ontbreekt mij aan niets.


2a Hij laat mij rusten in groene weiden

2b en voert mij naar vredig water,

3a Hij geeft mij nieuwe kracht

3b en leidt mij langs veilige paden

3c tot eer van zijn naam.


4a Al gaat mijn weg

door een donker dal,

4b ik vrees geen gevaar,

4c want U bent bij mij,

4d uw stok en uw staf,

zij geven mij moed.


5a U nodigt mij aan tafel

voor het oog van de vijand,

5b U zalft mijn hoofd met olie,

5c mijn beker vloeit over.


6a Geluk en genade volgen mij

alle dagen van mijn leven,

6b ik verblijf in het huis van de Heer

6c tot in lengte van dagen.