Heropstart misvieringen decanaat Brugge

Binnenkort kunnen we weer naar de mis. De nationale Veiligheidsraad heeft het licht op groen gezet voor de hervatting van religieuze bijeenkomsten. In alle pastorale eenheden en federaties van ons decanaat Brugge zijn er weer eucharistievieringen vanaf het weekend van zaterdag 20 en zondag 21 juni.

In onze federatie is dat dus op zaterdag 20 juni in de Sint-Martinuskerk van Sijsele om 17 uur en op zondag 21 juni in de Sint-Martinuskerk van Sijsele om 9 uur en in de Sint-Dionysiuskerk van Moerkerke om 10.30 uur. In de Sint-Ritakerk van Den Hoorn is dat op donderdag 25 juni om 18.30 uur. Tot eind augustus zijn er geen misintenties (familiemissen) en de ochtendmissen in de week (kerk Sijsele) hernemen we pas in september.


We zijn blij om terug samen in de kerk te kunnen vieren, danken en bidden, maar de vieringen zullen er wel anders uitzien dan voorheen...


Maximum toegelaten aantal

Het aantal gelovigen dat de misvieringen kan bijwonen wordt sterk beperkt tot een maximum van 100 stoelen en elke stoel op 1,5 meter van de ander (we plaatsen ook enkele stoelen samen voor de koppels, gezinnen kunnen een stoel bijplaatsen). Dat betekent concreet voor de kerken in onze federatie:


Den Hoorn Sint-Rita: maximum 70 aanwezigen

Moerkerke Sint-Dionysius: maximum 80 aanwezigen

Sijsele Sint-Martinus: maximum 80 aanwezigen


De kerkgangers worden aan de ingang van de kerk toegelaten zolang er vrije plaatsen zijn. Eens die allemaal bezet, kan niemand meer toegelaten worden. Dat klinkt onaangenaam en dat ìs het ook. Maar we willen in geen geval tegen de veiligheidsregels ingaan. Kom dus tijdig naar de kerk!


Communie

In de handleiding van de bisschoppen voor de heropstart van de vieringen staat het volgende: ‘Zeker in het begin bevelen we geestelijke communie aan!’ Dit zullen we ook tijdelijk toepassen in het decanaat Brugge. Eenmaal we min of meer gewoon zijn aan de andere wijze van vieren, bieden we de kans aan tot individuele communie. In het hele decanaat zullen we dit gelijktijdig opstarten. Toch benadrukken we dat ook zonder fysieke communiegang we opgeroepen worden om in deze wereld het lichaam van Jezus Christus te zijn!


Stoelen ontsmetten – anderhalve meter…

De instructies die het bisdom heeft uitgewerkt in samenspraak met de corona-expertencommissie GEES zijn heel duidelijk: als binnen 72 uur, drie volle dagen dus, een andere viering in dezelfde ruimte plaatsvindt, moeten àlle stoelen ontsmet worden. Dat is een heel karwei, maar we zorgen voor de veiligheid van ieder. Bijkomend worden alle kerken voldoende verlucht. Nog even meegeven dat we ook bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk de veilige afstand van anderhalve meter bewaren.


Zingen – vredeswens – collecte

De instructies van de bisschoppen, ingegeven door de nationale expertengroep GEES, zeggen verder: koorzang en zelfs volkszang worden niet toegelaten. Want wie zingt verspreidt het virus over een grotere afstand dan wie praat. Gezongen misvieringen moeten we dus nog wat uitstellen. Bij het Onzevader kunnen we elkaars hand niet vasthouden en de vrede niet doorgeven met een handdruk. We zijn hier ondertussen al wat ‘geoefend’ en we hebben gelukkig even mooie alternatieven om elkaar de vrede toe te wensen. Het gebruik van zangboeken is niet toegelaten (in de kerken van Moerkerke en Sijsele maken we gelukkig gebruik van projectie van teksten) en wijwater is evenmin beschikbaar. Er is geen omhaling. Wel kan men een bijdrage (stoelgeld en omhaling) achterlaten in een offerblok achteraan de kerk. Allemaal ingrepen waar we een tijdlang moeten aan wennen.


Suisse of steward

Onze oudere parochianen zullen zich hem zeker herinneren: de suisse, die met zijn staf of hellebaard statig rondliep en de orde in de kerk moest handhaven... 'Steward' heet dat nu, wellicht naar het voorbeeld van de stewards bij voetbalwedstrijden. Zo statig als de suisse zullen ze er wel niet uitzien, maar bij elke viering zullen er stewards aanwezig zijn om erop toe te zien dat de afstands- en andere veiligheidsregels correct nageleefd worden. De stewards zullen er aan de ingang ook op toezien dat niet meer kerkgangers binnenkomen dan toegelaten. Mogen we vriendelijk oproepen om te doen wat de stewards vragen. Neem het hen niet kwalijk als ze duidelijk maken dat alle plaatsen volzet zijn.


Doop, huwelijk en uitvaart

Doopvieringen zijn terug mogelijk. De voorbereiding verloopt telefonisch of via e-mail. Tijdens de viering houden we uiteraard veilig afstand van elkaar. Enkel de ouders zegenen de dopeling en de doopheer heeft een mondmasker aan bij het doopritueel. Vóór de zalving met chrisma op de kruin houdt de doopheer zijn mondmasker aan en gebruikt een wattenstaafje bij het zalven.

Uitvaarten waren in het begin van de pandemie toegelaten in strikt beperkte kring van 15 aanwezigen. Later werd dit opgetrokken naar 30 aanwezigen en vanaf 8 juni mogen er zoveel aanwezigen zijn als het aantal stoelen die er kunnen staan in de kerk (1 stoel per 10 vierkante meter). Ook voor het aantal aanwezigen bij huwelijksvieringen geldt de algemene regel (1 stoel per vierkante meter). Zoals in de voorbije maanden bevelen we sterk woord- en gebedsdiensten aan voor uitvaart- of huwelijksvieringen.


Het wordt wennen…

Bij het aandachtig lezen van al het vorige heb je ongetwijfeld de indruk dat vooral deze twee woorden het hardste klinken: geen en niets! Excuses hiervoor! Zo vriendelijk of aantrekkelijk klinkt het allemaal niet. We hebben deze voorschriften niet zelf uitgevonden, maar moeten ze wel volgen. Samen met ieder van u, verlangen ook wij naar een gewone, spontane manier van vieren, liefst zelfs zo vlug als mogelijk. Toch willen we altijd het positieve blijven zien en in deze crisis (die er nog steeds is!) ook de kansen ontdekken die ons worden aangeboden. Zo zijn we al blij dat we weer naar de mis kunnen komen! Zo willen we elkaar opnieuw hartelijk ontmoeten! Zo willen we opnieuw Jezus’ goede boodschap in ons hart, in onze kerkgemeenschap laten doordringen! Ondanks alle beperkingen blijven we vreugde en goedheid uitstralen. Dat is de mooiste eigenschap van ieder christen! Misschien lukt het ons de regels gaandeweg minder strak te maken. Hoe of wanneer dat zal gebeuren, valt moeilijk te voorspellen. Het worden weken van zoeken en uittesten. Misschien zal het soms een beetje stroef gaan of wat frustraties opleveren. Maar dankzij ieders medewerking komt het wel goed! Bewaren we het vertrouwen! Samen staan we sterk en komen we hier zeker doorheen met de steun van velen én… met de hulp van Gods genade!


Met verbonden groeten, deken Lieven Soetaert en de decanale raad van Brugge

Deze tekst werd aangepast naar de situatie in de federatie Damme door pastoor Pradip Smagge en de federale stuurgroep op 6 juni 2020