De Sint-Ritakerk is elke dag open van 8.30 uur tot 18 uur.

Bij het Sint-Ritabeeld kunnen noveenkaarsen gebrand worden. De aankoop van die kaarsen verloopt via de kaarsenautomaat die in de inkom van de kerk staat.

Elke donderdagavond is er om 18.30 uur een gezongen mis.

Ieder jaar is er de Sint-Ritanoveen van 13 mei tot 21 mei, dan is er elke avond om 18.30 uur een gezongen mis, waarin we samen het Sint-Ritagebed bidden.

Op 22 mei is haar feestdag, dan zijn er om 16 uur en 18.30 uur gezongen missen met zegening van de Sint-Ritarozen.

Bedevaartsgroepen

Groepen zijn welkom in het genadeoord en ook in het ontmoetingscentrum. Reservatie en afspraken kunnen gemaakt worden via 050 50 60 61 of via info@groeneweiden.be

Koffie en cake, gebruik van de zaal = 5 euro per persoon. Een groepje vrijwilligers van ter plaatse staat in voor de vriendelijke bediening, de afwas en opkuis van de zaal.

God en Vader, op voorspraak van de heilige Rita komen wij in vertrouwen tot U.

Bevrijd ons van pijnen en angsten die ons neerdrukken en verleen ons gezondheid en vrede.

Wij willen ten volle vertrouwen op Uw zorgzame nabijheid.

Geef dat wij, ook doorheen lijden en gemis, niet vergeten voor U onze dankbaarheid uit te spreken.

Laat niet toe dat mensen nog langer beproefd worden.

Blijf ons nabij in wat wij U in gebed vragen en laat ons zo Uw barmhartigheid verkondigen.

Heilige Rita, blijf onze tochtgenote en onze trouwe voorspreekster bij de Vader. Amen.

Deze devotie-artikelen zijn uitsluitend te koop voor of na de viering op donderdagavond of elke avond van de noveen.

Nieuw artikel: een afdruk in kleur van het brandglas Sint-Rita zoals die te zien in het genadeoord. Gedrukt op keramiek, beschikbaar met haakje of magneetje.