De Sint-Ritakerk is elke dag open van 8.30 uur tot 18 uur.

Bij het Sint-Ritabeeld kunnen noveenkaarsen gebrand worden. De aankoop van die kaarsen verloopt via de kaarsenautomaat die in de inkom van de kerk staat.

Elke donderdagavond is er om 18.30 uur een gezongen mis.

Ieder jaar is er de Sint-Ritanoveen van 13 mei tot 21 mei, dan is er elke avond om 18.30 uur een gezongen mis, waarin we samen het Sint-Ritagebed bidden.

Op 22 mei is haar feestdag, dan zijn er om 16 uur en 18.30 uur gezongen missen met zegening van de Sint-Ritarozen.

God en Vader, op voorspraak van de heilige Rita komen wij in vertrouwen tot U.

Bevrijd ons van pijnen en angsten die ons neerdrukken en verleen ons gezondheid en vrede.

Wij willen ten volle vertrouwen op Uw zorgzame nabijheid.

Geef dat wij, ook doorheen lijden en gemis, niet vergeten voor U onze dankbaarheid uit te spreken.

Laat niet toe dat mensen nog langer beproefd worden.

Blijf ons nabij in wat wij U in gebed vragen en laat ons zo Uw barmhartigheid verkondigen.

Heilige Rita, blijf onze tochtgenote en onze trouwe voorspreekster bij de Vader. Amen.