"U nodigt mij aan tafel." (Psalm 23, 5a)

Vernieuwde catechese eerste communie 2019

In samenspraak met de schooldirecties, betrokken leerkrachten en de federatie Damme, kiezen we voor een vernieuwde aanpak van de catechese. Het is niet de taak van het onderwijs om kinderen voor te bereiden om een sacrament te ontvangen, dat is de opdracht van de geloofsgemeenschap. In de geloofsgemeenschap kunnen ouders de vraag stellen naar het toedienen van de sacramenten van het doopsel, eucharistie en vormsel. De voorbereiding op het sacrament van de eucharistie (eerste communie), het liturgisch vieren van de gelovigen rond de tafel van Jezus, valt vanaf 2019 dus volledig in handen van de geloofsgemeenschap. Deze keuze en beslissing komt niet zomaar uit de lucht vallen... er zijn de visieteksten van het onderwijs en het bisdom, er is ook de beweging binnen onze federatie Damme om te werken aan de geloofsgemeenschappen rond Moerkerke en Sijsele.

Onze geloofsgemeenschap is onderweg naar een pastorale eenheid, een nauwere samenwerking binnen één geheel. Ook de catechese in voorbereiding op het sacrament van de eucharistie (eerste communie) is dus een uitdaging om gezinnen te betrekken bij de geloofsgemeenschappen van Moerkerke en Sijsele.

In december zullen de ouders zich kunnen inschrijven om de catechese te volgen (ofwel in Moerkerke, ofwel in Sijsele). De datum van deze info- en inschrijvingsavonden zullen later meegedeeld worden. De catechese bestaat uit enkele opdrachten om thuis in het gezin uit te voeren en enkele instapvieringen in de kerken waar de eerste communievieringen doorgaan. Instapvieringen voor de groep Moerkerke gaan door op zondag om 10.30 uur, voor de groep Sijsele op zaterdag om 17 uur. In een tweede info-avond komen de meer praktische zaken aan bod. Ook de repetities vallen buiten de schooluren.

De catechese op de eerste communie wordt dus hoofdzakelijk een samenspel tussen parochie en gezinnen. De klemtoon ligt dus minder in de school. Met grote dank aan de scholen om alles wat in het verleden mogelijk was, met dank alvast ook aan allen om mee te stappen in dit nieuwe verhaal.


eerste communie 2019

Op de eerste zondag van mei, 5 mei 2019 om 10.30 uur in de kerk van Moerkerke

Op het hoogfeest van Ons Heer Hemelvaart, 30 mei om 10.30 uur in de kerk van Sijsele


eerste communie 2020

Op de eerste zondag van mei, 3 mei om 10.30 uur in de kerk van Moerkerke

Op het hoogfeest van Ons Heer Hemelvaart, 21 mei om 10.30 uur in de kerk van Sijsele