"U nodigt mij aan tafel." (Psalm 23, 5a)

Catechese eerste communie 2021

In de geloofsgemeenschap kunnen ouders de vraag stellen naar het toedienen van de sacramenten van het doopsel, eucharistie en vormsel. De voorbereiding op het sacrament van de eucharistie (eerste communie), het liturgisch vieren van de gelovigen rond de tafel van Jezus, is een opdracht van de geloofsgemeenschap.

De werkgroep eerste communie staat in voor de organisatie van de infoavonden, eerste communietocht, instapvieringen en de viering van de eerste communie. De ouders volgen samen met hun kind de voorbereiding.

Infoavond

Na de infoavonden in december zullen de ouders zich online kunnen inschrijven om de catechese te volgen (ofwel in Moerkerke, ofwel in Sijsele). We vinden het belangrijk dat de ouders weten wat we aanbieden en verwachten, vooraleer ze zich inschrijven. Online inschrijven is mogelijk vanaf woensdag 2 december tot en met woensdag 16 december 2020. Na die datum, gelieve contact op te nemen met parochieassistente Hilde Pauwaert: hilde@groeneweiden.be

  • infoavond voor de ouders die hun kind in de kerk van Moerkerke hun eerste communie laten doen: maandag 30 november om 19 uur in de kerk van Moerkerke (einde rond 20 uur)

  • infoavond voor de ouders die hun kind in de kerk van Sijsele hun eerste communie laten doen: dinsdag 1 december om 19 uur in de kerk van Sijsele (einde rond 20 uur)

De catechese bestaat uit enkele opdrachten om thuis in het gezin uit te voeren en 3 instapvieringen in de kerken waar de eerste communievieringen doorgaan.

Inschrijving

Op voorhand best deze gegevens bij de hand houden: domicilieadres ten tijde van het doopsel van jullie kind.

Na het formulier ingevuld te hebben ontvangen jullie een e-mail

  • met een overzicht van de ingevulde gegevens

  • met een ingevuld "aanvraagformulier initiatiesacramenten kinderen met privacyverklaring"

Deze documenten dienen gewoon ter info en ter inzage, wij zorgen voor een uitprint van de privacyverklaring om door jullie op een later tijdstip te laten ondertekenen.

Eerste communietocht 2021

We voorzien een eerste communietocht in de kerken op zondagnamiddagen. Het gezin gaat de tocht langs de verschillende onderdelen van de eucharistie, er zijn passende doe-opdrachtjes. De tocht duurt een goed half uur. De kerk zal doorlopend open zijn tussen 14 uur en 17 uur.

Groep Sijsele op zondag 17 januari 2021 in de kerk van Sijsele

Groep Moerkerke op zondag 24 januari 2021 in de kerk van Moerkerke

Instapvieringen 2021

Groep Sijsele op zondag om 9 uur in de kerk van Sint-Martinus Sijsele

Groep Moerkerke op zondag om 10.30 uur in de kerk van Sint-Dionysius Moerkerke

De instapvieringen gaan door op deze zondagen:

  • 21 februari

  • 14 maart

  • 25 april

Zang en repetitie 2020

Voor de groep Moerkerke op zaterdag 25 april (van 10 uur tot 12 uur)

en voor de groep Sijsele op zaterdag 9 mei (van 10 uur tot 12 uur).


Klik hier voor een printklare versie van de liedteksten

Hieronder kan klikken op de tijdsnotatie om naar het gewenste liedje te 'springen'...

00:05 diep diep diep

00:59 ik maakte een fout

01:15 leer ons om te delen

02:41 lied van de drie kruisjes

03:06 als je vraagt dan zul je krijgen

03:34 leg je netten aan de kant

04:32 vrede vrede vrede

04:58 geven maakt gelukkig

Wanneer je het filmpje op YouTube bekijkt kan je klikken op 'meer weergeven' en daar kan je dan op de blauwe tijdsnotatie klikken om naar een gewenst liedje te 'springen'.

Eerste communie 2020

Op de eerste zondag van mei, 3 mei om 10.30 uur in de kerk van Moerkerke

Op het hoogfeest van Ons Heer Hemelvaart, 21 mei om 10.30 uur in de kerk van Sijsele

Omwille van de coronacrisis zijn de vieringen verplaatst naar

zaterdag 26 september om 10.30 uur in de kerk van Sijsele

zondag 27 september om 10.30 uur in de kerk van Moerkerke

Eerste communie 2021

Op de zondag voor Hemelvaart, 9 mei om 10.30 uur in de kerk van Moerkerke

Op het hoogfeest van Ons Heer Hemelvaart, 13 mei om 10.30 uur in de kerk van Sijsele