"U nodigt mij aan tafel." (Psalm 23, 5a)

Vernieuwde catechese eerste communie 2019

In samenspraak met de schooldirecties, betrokken leerkrachten en de federatie Damme, kiezen we voor een vernieuwde aanpak van de catechese. Het is niet de taak van het onderwijs om kinderen voor te bereiden om een sacrament te ontvangen, dat is de opdracht van de geloofsgemeenschap. In de geloofsgemeenschap kunnen ouders de vraag stellen naar het toedienen van de sacramenten van het doopsel, eucharistie en vormsel. De voorbereiding op het sacrament van de eucharistie (eerste communie), het liturgisch vieren van de gelovigen rond de tafel van Jezus, valt vanaf 2019 dus volledig in handen van de geloofsgemeenschap. Deze keuze en beslissing komt niet zomaar uit de lucht vallen... er zijn de visieteksten van het onderwijs en het bisdom, er is ook de beweging binnen onze federatie Damme om te werken aan de geloofsgemeenschappen rond Moerkerke en Sijsele.

Onze geloofsgemeenschap is onderweg naar een pastorale eenheid, een nauwere samenwerking binnen één geheel. Ook de catechese in voorbereiding op het sacrament van de eucharistie (eerste communie) is dus een uitdaging om gezinnen te betrekken bij de geloofsgemeenschappen van Moerkerke en Sijsele.

De catechese op de eerste communie wordt dus hoofdzakelijk een samenspel tussen parochie en gezinnen. De klemtoon ligt dus minder in de school. Met grote dank aan de scholen om alles wat in het verleden mogelijk was, met dank alvast ook aan allen om mee te stappen in dit nieuwe verhaal.

Infoavond

Na de infoavonden in december zullen de ouders zich online kunnen inschrijven om de catechese te volgen (ofwel in Moerkerke, ofwel in Sijsele). We vinden het belangrijk dat de ouders weten wat we aanbieden en verwachten, vooraleer ze zich inschrijven. Online inschrijven zal mogelijk zijn vanaf woensdag 12 december tot ten laatste dinsdag 8 januari 2019.

  • infoavond voor de ouders die hun kind in de kerk van Sijsele hun eerste communie laten doen: maandag 10 december om 19 uur in de kerk van Sijsele (einde rond 20 uur)
  • infoavond voor de ouders die hun kind in de kerk van Moerkerke hun eerste communie laten doen: dinsdag 11 december om 19 uur in de kerk van Moerkerke (einde rond 20 uur)

De catechese bestaat uit enkele opdrachten om thuis in het gezin uit te voeren en 3 instapvieringen in de kerken waar de eerste communievieringen doorgaan.

Eerste communietocht

We voorzien een eerste communietocht in de kerken op zondagnamiddagen. Het gezin gaat de tocht langs de verschillende onderdelen van de eucharistie, er zijn passende doe-opdrachtjes. De tocht duurt een klein half uurtje. De kerk zal doorlopend open zijn tussen 14 uur en 17 uur.

Groep Sijsele op zondag 20 januari in de kerk van Sijsele

Groep Moerkerke op zondag 27 januari in de kerk van Moerkerke.

Instapvieringen

Voor de groep Sijsele op zondag om 9 uur,

voor de groep Moerkerke op zondag om 10.30 uur.

De instapvieringen gaan door op deze zondagen:

  • 17 februari
  • 17 maart
  • 28 april

Liedjes eerste communie 2019

Met dank aan Roland Van De Velde om deze liederen te spelen op gitaar en te zingen, dank aan Sabine Wittevrongel om deze liederen aan te leren en te dirigeren tijdens de instapvieringen en eerste communievieringen...

Thuis oefenen kan via deze bijlage met liedteksten en via onderstaande YouTubefilmpjes...

Eerste communie 2020

Op de eerste zondag van mei, 3 mei om 10.30 uur in de kerk van Moerkerke

Op het hoogfeest van Ons Heer Hemelvaart, 21 mei om 10.30 uur in de kerk van Sijsele


Eerste communie 2021

Op de zondag voor Hemelvaart, 9 mei om 10.30 uur in de kerk van Moerkerke

Op het hoogfeest van Ons Heer Hemelvaart, 13 mei om 10.30 uur in de kerk van Sijsele