"Hij laat mij rusten in groene weiden." (Psalm 23,2a)

Den Hoorn, Sint-Rita

Hoornstraat 90, 8340 Moerkerke

Op het einde van de oorlog werden de bruggen over het Leopold- en het Schipdonkkanaal opgeblazen waardoor de inwoners van Den Hoorn de mis in de Sint-Dionysiuskerk van Moerkerke niet meer konden bijwonen. Al snel werd een eerste noodkerk gebouwd (1945) met voornamelijk nog bruikbaar materiaal uit de oorlog.

Een tweede noodkerk werd gebouwd in 1960. Op de plaats waar de huidige kerk staat lag vroeger de wissel, een rangeerstation waar de tram van Brugge naar Aardenburg goederen laadde en loste. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd die tramlijn afgeschaft en vervangen door een busdienst.

In 1975 werd de eerste steen gelegd van de huidige kerk en nauwelijks 2 jaar later, op 2 oktober 1977 werd ze plechtig ingewijd. De grote bezieler van de kerk was wijlen pastoor Ackaert, die de huidige kerk samen met een enthousiaste groep vrijwilligers uit het dorp heeft opgebouwd. Nadien werd naast de kerk nog een parochiaal centrum gebouwd en een luifel die de verbinding maakt tussen de twee. Een monument kun je deze kerk niet noemen want ze is maar een paar tientallen jaar oud en toch is het een belangrijke kerk want hier wordt de Heilige Rita van Cascia aanbeden.

Op 22 mei is het haar feestdag. In het weekend aanleunend bij haar feestdag is het kermis in het dorp. Niet alleen dan, maar gedurende het ganse jaar komen mensen hier naar toe en zo is de kerk uitgegroeid tot het grootste bedevaartsoord van Damme.

De Sint-Ritakerk is elke dag open van 8.30 uur tot 18 uur.

Bij het Sint-Ritabeeld kunnen noveenkaarsen gebrand worden. De aankoop van die kaarsen verloopt via de kaarsenautomaat die in de inkom van de kerk staat.

Elke donderdagavond is er om 18.30 uur een gezongen mis.

Ieder jaar is er de Sint-Ritanoveen van 13 mei tot 21 mei, dan is er elke avond om 18.30 uur een gezongen mis, waarin we samen het Sint-Ritagebed bidden.

Op 22 mei is haar feestdag, dan zijn er om 16 uur en 18.30 uur gezongen missen met zegening van de Sint-Ritarozen.

Bedevaartsgroepen

Groepen zijn welkom in het genadeoord en ook in het ontmoetingscentrum. Reservaties en afspraken kunnen gemaakt worden via 050 50 06 61 of via info@groeneweiden.be

Koffie en cake, gebruik van de zaal = 5 euro per persoon. Een groepje vrijwilligers van ter plaatse staat in voor de vriendelijke bediening, de afwas en opkuis van de zaal.

God en Vader, op voorspraak van de heilige Rita komen wij in vertrouwen tot U.

Bevrijd ons van pijnen en angsten die ons neerdrukken en verleen ons gezondheid en vrede.

Wij willen ten volle vertrouwen op Uw zorgzame nabijheid.

Geef dat wij, ook doorheen lijden en gemis, niet vergeten voor U onze dankbaarheid uit te spreken.

Laat niet toe dat mensen nog langer beproefd worden.

Blijf ons nabij in wat wij U in gebed vragen en laat ons zo Uw barmhartigheid verkondigen.

Heilige Rita, blijf onze tochtgenote en onze trouwe voorspreekster bij de Vader. Amen.

Deze devotie-artikelen zijn uitsluitend te koop voor of na de viering op donderdagavond of elke avond van de noveen.

Nieuw artikel: een afdruk in kleur van het brandglas Sint-Rita zoals die te zien in het genadeoord. Gedrukt op keramiek, beschikbaar met haakje of magneetje.